Sørgående felt på rv7 stengt

Riksvei 7 er stengt i sørgående retning. Brannvesenet tar ledelsen på skadestedet til politiet ankommer.