Sørbråten-naboer om rettssak: – Trist

Naboene på Sørbråten synes det er trist at striden om minnestedet etter 22. juli ender i retten.

Maria Holtane-Berge

Maria Holtane-Berge i Utstranda velforening ser ut til Utøya fra terrassen hjemme. Velforeningen vil ikke ha et minnested i nabolaget.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Etter alt å dømme vil det bli rettssak om det omstridte minnesmerke som er planlagt på Sørbråten etter terrorangrepet 22. juli. I dag ble det kjent at Regjeringsadvokaten legger ned påstand om full frifinnelse i saken naboene på Sørbråten har anlagt mot staten.

Styreleder i Utstranda velforening, Maria Holtane-Berge, synes det er synd at saken ikke kan løses på andre måter.

– Dette er kjempevanskelig for de etterlatte og andre berørte. Vi mener det er hårreisende at staten ikke ser på oss naboene som en part å ta hensyn til etter 22. juli når vi bor i Norges mest traumatiserte nabolag.

Ikke overrasket

Holtane-Berge sier hun og de andre naboene ikke er overrasket over utfallet.

– Vi har opplevd hele veien at staten har valgt å overkjøre oss og alt vi opplevde 22. juli. Nå føler vi at de tvinger oss og andre berørte til å gå gjennom en vanskelig rettssak, sier hun.

– Trodde du at det ville bli rettsak?

– Ja, det har vi trodd hele tiden, men vi har ikke ønsket at det skulle bli det.

Planlagt minnesmerke Sørbråten

Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli. Vinneren er den svenske kuntneren Jonas Dahlberg. Materiale skal graves ut fra Sørbråten ved Utvika og på den maten skape et arr i landskapet til minne om 22. juli. Massene som graves ut skal brukes i et minnested i regjeringskvartalet i Oslo.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Uenigheter om selve plasseringen

Torsdag forrige uke ble det kjent at regjeringen prøvde å komme naboene i møte ved å skrinlegge 22. juli-minnestedet ved Sørbråten. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker å involvere naboene i utvelgelsen av et nytt minnesmerke.

Styrelederen påpeker nok en gang at naboene ikke har noe imot selve minnesmerket, men plasseringen av det.

– Vi synes det er rart at det må være akkurat her når det finnes så mange andre alternativer i Hole.

Ønsker ikke å åpne for ny prosess

Advokat Anders F. Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten forteller at staten aldri har ønsket rettssak.

Anders F. Wilhelmsen

Anders F. Wilhelmsen hos Regjeringsadvokaten er klar til å forsvare staten mot søksmålet fra Sørbråten-naboene.

Foto: NRK

– Derfor har det kommet utspill om en mulig forliksløsning, men saksøkerne har ikke ønsket å forhandle videre om denne løsningen, sier Wilhelmsen.

– Men det foreligger ikke et tilbud om å ha minnestedet et annet sted, som var det viktigste for naboene i denne saken. Hvorfor ikke?

– Det er fordi valget av Sørbråten som minnested er utfallet av en bred og langvarig prosess som nå er avsluttet, og man ønsker ikke å åpne opp for en ny prosess på det punktet.

Wilhelmsen forklarer at staten har forståelse for at naboene opplever dette som en belasning, men at man likevel mener at interessen for et nasjonalt minnested veier tyngre.

En betent sak

Holtane-Berge forteller at striden er så betent at mange som egentlig har sterke meninger om saken har valgt å ikke kommentere det.

Hun skulle ønske at alle partene kunne møtes på nytt og komme frem til en felles løsning.

– Denne striden er kun skapt fordi vi naboene har blitt utelatt, og det synes jeg er forferdelig trist.