Søkere med ungdomsrett uten plass

Over 500 søkere med ungdomsrett, står uten plass til videregående skoler i Buskerud etter at hovedinntaket er gjennomført. Søkere med ungdomsrett betyr at de har lovbestemt rett til videregående opplæring. Det er 433 ledige plasser, men disse elevene må vente til neste inntak 5. august.

Drammen videregående skole
Foto: Kate-Barth Nilsen / NRK