Søker verger til mindreårige

Fylkesmannen i Buskerud søker representanter til enslige mindreårige asylsøkere og verger til enslige mindreårige flyktninger. 57 barn i Hol og 29 i Hemsedal er i dag uten representant. De voksne skal ta hånd om de juridiske rettighetene og ellers sørge for at barnets behov og interesser blir hørt og ivaretatt.