NRK Meny
Normal

Södra Cell-ansatte er forbanna

I dag møttes ansatte ved Södra Cell utenfor fabrikken. Nå har sorg gått over i sinne.

Södra Cell - forbannet

Jostein Sjaavaag la lite imellom da han fortalte hvor skuffet han var over politikerne.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Mandag holdt flere tillitsvalgte ved Södra Cell appell utenfor fabrikken på Tofte. Produksjonen har stanset. Sorgen over å miste arbeidsplassen har gått over i sinne. Mange opplever det som at regjeringen har sviktet dem.

RUne Nomel

Rune Nomel holdt en engasjerende appell til sine kollegaer og andre fremmøtte.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Budskapet er vel skuffelsen over den sittende rødgrønne regjeringen og dens handlingslammelse i forhold til treforedlingsindustri. Ikke kun for Toftes, men for hele den norske treforedlinga, forteller Rune Nomel, tillitsvalgt for fagforeningen Lederene.

– Hva frykter du at kan komme til å skje?

– Det som kommer til å skje er at det norske tømmeret blir pakket i containere og eksportert til utlandet, eller at det blir stående på rot i skogen å råtne.

Fikk lovnader

– Når du sier at du er skuffet over den rødgrønne regjeringen, hva mener du med det?

– Vi kan begynne med de grønne el-sertifikatene som man i Sverige fikk innført i 2003. Vi har jobbet lenge med å få disse til Tofte, slik at vi kan få like rammevilkår. Den rødgrønne regjeringa har ikke greid å få dette på plass.

– Hva er det som gjør deg mest forbanna?

– Det er lovnadene som vi fikk av Trond Giske og Martin Kolberg om at dette skulle ordne seg. Trond Giske sto i kontrollrommet i Kokeriet vårt og sa at dette skulle ordne seg. Han skulle ta i bruk alle verktøy som var mulig for å få dette til. Martin Kolberg ba oss tillitsvalgte om å sitte rolig i båten, og ikke gjøre noen ting, for dette hadde dem full kontroll på. Nå står vi her, fabrikken er stengt, og vi er snart uten jobb.

– Hva tenker du om fremtida?

– Fremtiden for meg og mine kollegaer er jeg ikke bekymret for. Vi får oss nye jobber, her er det 300 mennesker som er kompetente til å kunne jobbe med veldig mye. Det er den norske treforedlingsindustrien og den norske skogen jeg er oppriktig bekymret for. Det bør ikke være slik i Norge at vi kun skal leve av oljen.

Slutt for Södra Cell

– Hadde bestemt seg for nedleggelse fra starten

Gode jobbsjanser for Tofteansatte

Flere som er forbanna

En av de tillitsvalgte som har kjempet for fabrikken, er Jostein Sjaavaag. Han støtter Nomell i at det oppleves som et svik at politikerne uteblir. Han mener at det har vært tyst om industrien i valgkampen.

Södra Cell

Det ble holdt appeller utenfor fabrikken på Tofte mandag formiddag.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Vi synes det har vært fryktelig stille i valgkampen, om industrien generelt i Norge. I denne prosessen har vi blitt bedt om å sitte stille i båten. Dette skulle ordne seg, og vi ser at det ikke skjer. Da var det på tide å si ifra.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er ille at en av våre ministre står i kontrollrommet den 26. februar og sier at dette skal vi fikse.

– Det virker som at dere på fabrikken har gått fra å være i sorg, til å bli forbannet, stemmer det?

– Det stemmer. Under hele prosessen har man trodd at det skulle bli et salg av fabrikken. Når beskjeden om nedleggelse kom 1. juli går både arbeidere og politikere rett ut i ferie. Det ble veldig stille hele juli, og når vi kom på plass i august så er det nå mer sinne. Da produksjonen ble stanset i forrige helg kom det virkelig til syne.

– Hvem er dere mest forbanna på?

– Det er todelt, svenske eiere og norske myndigheter.

– Hvem er det dere tenker burde gjort mest?

– Norske myndigheter. Svenske eiere og deres valg er det lite vi får gjort noe med.

Lover ingenting

Fikk pepper

Arbeiderpartiet fikk mye kritikk, og Lise Christoffersen ble den som måtte svare.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

Arbeiderpartiets Lise Christoffersen har forståelse for at folk er både skuffet og forbannet, men vil ikke love noe..

– Jeg synes det er sørgelig. Fabrikken hadde vært en viktig hjørnestein å ha med seg videre i oppbyggingen av norsk treforedlingsindustri.

Det levnet liten tvil under møtet foran fabrikken at det var særlig Arbeiderpartiet mange viste sinne mot. Christoffersen tror det er flere årsaker til at man ikke klarte år redde fabrikken.

– En kunne sikkert ha vært tidligere på banen. Likevel tror jeg den viktigste årsaken er at man hadde en eier som ikke var villig til å selge til en pris som en framtidig eier kunne drive fabrikken videre på.

– Sett i etterkant, Martin Kolberg, var tidlig ute med å si at "man skulle sitte rolig i båten" til de tillitsvalgte. Noe som indirekte både gir håp og en indikasjon på at noe ordner seg, var dette riktig taktikk?

– Jeg tror nok at det Martin Kolberg mente der var at det eneste sporet nå er at en finner en kjøper som får de nødvendige forsikringer fra den norske regjering at her skal det satses langsiktig, og at en kan tørre å gå inn med den kapitalen som er nødvendig.

Høyre ville heller ikke kjøpt fabrikken

Høyres Anders Werp mener kritikken mot de rødgrønne er berettiget.

Anders Werp

Høyres Anders Werp kritiserte også den rødgrønne regjeringen, men heller ikke hans parti ville kjøpt opp fabrikken.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Det skulle vært gjort mer tidligere for å lette bestemmelsene for tømmertransport, lenger tømmerbiler og tyngre tømmerbiler. Man skulle ikke fjernet avgiftsfritaket for biodiesel, og det igjen kunne kanskje skapt ny industriell produksjon på Hønefoss. Man skulle vært mer på offensiven når det kommer til grønne sertifikater som hadde vært veldig viktig her på fabrikken i Tofte.

– Arbeiderne har sagt det her flere ganger i dag, de forstår ikke hvorfor regjeringen ikke har gått til og fått til et kjøp av fabrikken her på Tofte. Hva tenker du og Høyre om det?

– For Høyre er det viktig å understreke at vi ikke kommer til å støtte et statlig eierskap av konkurranse utsatt treforedlingsindustri. Men vi mener man må se på muligheten for statlig kapital så man kommer over krisen som man er inne i akkurat nå.