NRK Meny
Normal

Politikerne vil ha slutt på fritt skolevalg

Fra høsten blir det trolig slutt på ordningen med fritt skolevalg for videregående elever i Buskerud.

Eksamen

Med den nye ordningen kan elever slippe å reise langt for å fullføre videregående utdanning (illustrasjonsbilde).

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

(Saken er i ettertid oppdatert med en presisering fra elevorganisasjonen i Buskerud. Den finner du nederst i saken.)

Politikerne ønsker å innføre en ordning der nærskoleprinsippet gjelder. Det vil si at elevene kommer inn på den skolen som ligger nærmest der de bor.

Michael Tesfu

Michael Tesfu i Elevorganisasjonen er udelt positiv til forslaget.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Elevorganisasjonen er positive til forslaget.

– Vi synes det er fint at elevene i nærområdet får muligheten til å gå på den skolen de vil, og som ligger nærmest dem, sier nestleder i Elevorganisasjonen i Buskerud, Michael Tesfu.

Han fremhever tryggheten og forutsigbarheten for videregående elever som den viktigste fordelen.

Kan dempe frafallet

Også Utdanningsforbundet i Buskerud hilser forslaget velkommen. Hovedtillitsvalgt Thom Jambak forteller at han har sett eksempler på at elever har måttet flytte hjemmefra, fordi de ikke har kommet inn på en skole i nærheten av der de bor.

Thom Jambak

Elevene velger helst sentrumsnære skoler, sier hovedtillitsvalgt Thom Jambak i Utdanningsforbundet. Dagens ordning har ført til A- og B-skoler, mener han.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– I et tilfelle hadde ikke en elev ytterst på Hurum gode nok karakterer til å komme inn på byggfag på Røyken videregående skole, som ligger nærmest der han bor. Han fikk skoleplass på Numedal videregående skole. Det er oftest de med lavest karakterer som blir utkonkurrert fra sin nærmeste skole, sier Jambak.

Han mener politikerne må se den tidligere ordningen i sammenheng med frafallet i den videregående skole.

– Positivt for alle

Det var på det siste møtet i fylkesutvalget politikerne gikk inn for å fjerne ordningen. Saken kommer opp til behandling i hovedkomiteen for utdanning i desember. Lederen for utvalget, Sissel Urke (V), understreker at det ikke bare er hensynet til svake elever som er grunnen til at forslaget kommer opp.

– Det å ha en tilknytning til en region og et framtidig arbeidsmarked som de kjenner, er positivt for alle elever, sier Urke.

A- og B-skoler

Rektor ved Drammen videregående skole, Kristine Novak, har tidligere ytret sin bekymring for elever som ikke kommer inn på sin nærmeste skole. Hun mener tryggheten ved å gå på en skole i nærheten av der de bor, er svært viktig, i tillegg til at elevene slipper å bekymre seg for om de har gode nok karakterer til å få fortsette i 2. og 3. klasse.

I fjor høst hadde 60 elever forsvunnet fra skolen fra skoleåret før, fordi karakterene ikke var gode nok. Det er dette Utdanningsforbundet håper det kan bli slutt på nå.

– I Drammen for eksempel, risikerer elever med gode karakterer på studieforberedende å bli utkonkurrert fra 1. til 2. klasse. Sentrumsnære skoler blir ofte populære under karakterbaserte skolevalg. Det kan da bli A- og B-skoler, hvor de beste skolene er sentrumsnære, avslutter hovedtillitsvalgt Thom Jambak i Utdanningsforbundet.

Oppdatering 08.12.2015:

Leder av elevorganisasjonen i Buskerud, Philip Vogsted, her i etterkant kommet med følgende presisering når det gjelder deres syn på saken:

– Elevene i Buskerud er delte i saken. Samtidig har Elevorganisasjonen grunnprinsipp basert på frihet og valgmulighet for alle. Man kan se at majoriteten av elever er positive og fornøyde med fritt skolevalg, derfor er vi av den oppfatning at dette er den beste løsningen per nå. Vi er enige med den politiske ledelsen i fylket om at frafallet må bli redusert, men vi kan ikke se at å innføre nærskoleprinsippet vil hindre frafall i videregående, skriver Vogsted i en e-post til NRK.