NRK Meny
Normal

Slurver med vannsikkerheten

Mange vannverk slurver med å gjennomføre pålagte beredskapsøvelser. Ikke bra, sier Mattilsynet.

Vann

Rent vann er viktig, og vi forventer at vannet i springen er trygt.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Over mesteparten av Norge kan vi drikke vann rett fra springen, og vi er stolte av drikkevannet vårt.

Frykt for forurensning av drikkevannet gjør at det er påbudt med beredskapsplaner og øvelser ved alle vannverk. Men mange vannverk slurver med å gjennomføre øvelser.

Anita Fagervold

Anita Fagervold er seniorinspektør i Mattilsynet ved distriktskontoret for Hadeland og Ringerike.

Foto: Privat

– Man kan tenke seg et ubegrenset antall ulykker, kriser, trusler og naturfenomener som kan påvirke vannforsyningen, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Anita Fagervold.

Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark sjekker i år om vannverkene har gode beredskapsplaner og om de har gjennomført øvelser.

Les også:

Avvik i fire av fem vannverk

I 2012 gjennomførte Mattilsynet et stort tilsynsprosjekt blant vannverkene i hele landet. De fant avvik hos fire av fem vannverk. Undersøkelsen omfattet rutiner for å hindre forurenset vann å komme inn i drikkevannsnettet.

De undersøkte også hvilke beredskapsrutiner vannverkene hadde. Nesten halvparten av dem hadde mangler, i form av avvik knyttet til ledningsnettet, krav knyttet til beredskapsøvelser og til å ha en god nok beredskapsplan.

Tilsynet viste at de store vannverkene hadde bedre rutiner enn de små. Se hele undersøkelsen her.

Det har ikke blitt gjennomført et tilsvarende nasjonalt tilsyn siden 2012, opplyser kommunikasjonsrådgiver Erik Nordby Karlsen i Mattilsynet.

– Må kunne håndtere kriser

På et tilsynsbesøk hos Hole vannverk og Sollighøgda vannverk i juni i år fant Mattilsynet ut at det ikke var gjennomført noen form for beredskapsøvelser. De har så langt avdekket at flere andre vannverk i Drammens-regionen ikke har hatt praktiske øvelser på krisesituasjoner.

– Vi har funnet ut at flere av de ikke har gjennomført beredskapsøvelser, slik de er forpliktet til i henhold til regelverket, sier Fagervold.

Mattilsynet fremholder hvor viktig det er å gjennomføre slike øvelser, for at vannverkene skal kunne redusere risikoen ved uønskede hendelser.

– Vannverkspersonellet må kunne håndtere slike kriser, slik at befolkningen får helsemessig trygt vann også ved ekstraordinære hendelser, sier Fagervold.

Mener de er godt forberedt

I Hole kommune er lederen for tekniske tjenester, Steinar Jensen, trygg på at de kan levere vann med god kvalitet, til tross for at de ikke har gjennomført noen øvelser.

– Vi har vært borte i omtrent alt som er av hendelser, som ledningsbrudd og bakterieoppblomstring i Tyrifjorden. Så vi har liksom vært igjennom de store problemene som kan dukke opp, og vi har løst de brukbart hver gang. Det er årsaken til at vi ikke har laget noe miks på et kontor, sier Jensen.

Selv om han mener de ansatte er godt rustet til å takle kriser, tar han kritikken fra Mattilsynet inn over seg.

– Vi vet det er vanlig med øvelser, og når Mattilsynet nå etterlyser det, må vi antakeligvis gjennomføre øvelser en gang i året, sier Jensen.

24. juli gikk PST ut med at de hadde fått opplysninger som tilsa at Norge kunne bli utsatt for et angrep innen få dager. Drikkevannskilder kan være mulige terrormål, men verken Mattilsynet eller Hole kommune ønsker å kommentere slike scenarioer.