NRK Meny
Normal

Slurver med journalene

Blefjell sykehus slurver med pasientjournalene.Det kan føre til feilbehandling.

Legene ved Blefjell sykehus Kongsberg, slurver med føringen av pasientjournalene. Det er Helsetilsynet som har avdekket forholdene, og fylkeslegen i Buskerud, Ragnar Solbraa-Bay, ser alvorlig på saken.

 

Følger ikke opp

Det er avdelingen for kirurgi og ortopedi som har hatt besøk av Helsetilsynet. Gjennomgangen av pasientjournalene viser at legene i liten grad under pasientens opphold dokumenterer sine legefaglige vurderinger og behandlingstiltak, ut over det som blir gjort i innkomstnotatet.

Det står også lite eller ingen ting i journalene fra legens samtaler med pasienten før og etter operasjon. Kravet i pasientrettighetsloven er at legene systematisk skal dokumentere og informere pasienten om hva som skjer. Mangelfulle journaler kan senere skape problemer for pasienten på mange områder, mener pasientombud i Buskerud Line Hansen Just.

- Hvis det for eksempel er snakk om å søke erstatning etter feilbehandling, vil det være vanskelig i ettertid å se hva som er gjort eller ikke er gjort, siden dokumentasjonen er mangelfull, sier hun.

Ikke utsatt for risiko

Sykehusdirektør Per Christian Voss, understreker at han tar kritikken fra Helsetilsynet og pasientombudet svært alvorlig. Han tror likevel ikke at pasientene har vært utsatt for risiko.

- Jeg tror ikke dette setter liv og helse i fare. Ingen behøver å være redd for at vi ikke gir en god og forsvarlig pasientbehandling, sier Voss.

Ukultur

Legene på kirurgen ved Blefjell sykehus er på ingen måte alene om å slurve med journalføringen, sier fylkeslege Ragnar Solbraa-Bay. Pasientombudet har den samme erfaringen, og frykter at det er en ukultur i legestanden.

- Vi er redd det er snakk om en ukultur i faget, for dette skjer ganske ofte. Det virker som om dette ikke er viktig nok i hodene til de som skal utføre denne biten. Tidspress kan også være en faktor, men dette er en plikt legene har, og er en veldig viktig del av behandlingen til pasienten, sier Solbraa-Bay.