NRK Meny
Normal

Slik skal de ta flere arbeidslivskriminelle

Nytt fagstudium på politihøgskolen, nytt samarbeid mellom politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet, og egen veileder skal forhindre at bakmenn, entrepenører og arbeidsgivere går ustraffet fra ulovligheter på arbeidsplasen.

Tomme fabrikklokaler

Da Arbeidstilsynet dukket opp etter to arbeidsuhell på den nedlagte fabrikken Sødra Cell på Tofte, hvor utanlandske arbeidere jobber med å demontere det gamle maskineriet, avdekket de arbeidstider som bryter med norsk lov, og boforhold som var for trange og uhygienske, forteller tilsynsleder Tove Svendsli. Bruddene endte kun med trusel om bøter.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Arbeidstilsynet gjennomførte over 17000 tilsyn i fjor, for å forebygge og avdekke ulovligheter. Bare 135 saker ble meldt til politiet, og enda færre ble etterforsket grundig. Nå lover tilsynene og politiet at nytt samarbeid skal bedre oppfølgingen av arbeidsmarkedskriminalitet.

Nytt samarbeid

Odd Skei Kostveit leder et prosjekt i politiet hvor de samarbeider med andre politidistrikt og de andre etatene, som skatteetaten og arbeidstilsynet.

– Politiet er nå mye mer bevisst på den typen kriminalitet.

Gry Singaas

Gry Singaas i Arbeidstilsynet er positiv til det framtidige fokuset på arbeidslivskriminalitet.

Foto: Pressefoto

Gry Singsaas, avdelingsdirektør for lov og regelverk i Direktoratet for Arbeidstilsynet, forteller at det er igangsatt et fagstudium på politihøgskolen for få opp kompetansen på arbeidslivskriminalitet.

– I tillegg skal vi sette i gang en veileder som skal håndtere hvilke informasjon som kan deles mellom etatene. Vi har ut ifra dagens situasjon satt inn mer ressurser for bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet.

– De prioriterer feil

Advokat Rune Berg mener sosial dumping ikke prioriteres høyt nok, og at myndighetene satser for lite på de alvorlige sakene.

– Jeg tror Arbeidstilsynet prioriterer feil, og at de ikke bruker de sanksjonsmidlene de har til rådighet. Vi ser at de ofte henger seg opp i rene formaliteter, som for eksempel at det mangler litt plaster av ulike slag i førstehjelpsskrinet, istedenfor å se på de store bruddene.

Rune Berg

Advokat Rune Berg mener Arbeidstilsynet henger seg opp i formaliteter istedenfor å se på de store bruddene.

Foto: Pressefoto

Berg har tretti års erfaring med å hjelpe arbeidere som har blitt utnyttet, underbetalt, som har overnattet på madrasser på et lager mellom særs lange arbeidsdager. Han er lite imponert over oppfølgingen etter avdekking av dårlige arbeidsvilkår.

– Beklageligvis prioriteres ikke dette arbeidet av politiet.

Ikke stolt av statistikken

– Arbeidstilsynets tradisjonelle rolle er det forebyggende abeidet for forsvarlig arbeidsmiljø. Når vi oppdager brudd, tar det ofte lang tid før vi får et fullstendig bilde av situasjonen, fordi det er så mye fakta som skal samles inn, sier Singsaas.

Politiet er heller ikke stolt av statistikken. Av de over 17000 tilsynene som endte med 135 politianmeldelser, ble enda færre godt etterforsket.

– Arbeidsmarkedskriminalitet som fenomen er jo relativt nytt, og vi har ikke hatt godt nok oppmerksomhet på det til nå. Noe av bakgrunnen for det er at vi har hatt for små enheter og en organisering som ikke passer helt til denne kriminalitetstypen, sier politibetjent Kostveit.

– Og da er veien til henleggelse kort?

– Ja, dessverre er det en realitet, sier Kostveit.