NRK Meny
Normal

Skolen er sprengt – elever og lærere fortviler

Kapasiteten ved Kongsberg videregående skole er sprengt, og verre vil det bli når ett av skolebyggene skal rives om kort tid. En lærer brukte vann for å illustrere problemet for politikerne.

Kongsberg videregående skole

En lærer bruker vann for å illustrere hvor full Kongsberg videregående skole er.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

På et møte mellom elever, lærere og gruppelederne i fylkestinget fredag formiddag illustrerte en av lærerne problemet ved å fylle en liter vann i et halvliterbeger. Det ble vått på gulvet.

Meningen var å vise hvordan det går når 400 elever skal presses inn i lokaler som har plass til 200. Mulig fylkespolitikerne allerede hadde tatt poenget, for det trange møtelokalet var fylt til siste ståplass av utålmodige elever og lærere.

Dårligst i Buskerud

Kongsberg videregående skole med sine 1370 elever og nesten 400 ansatte er den største videregående skolen i Buskerud. Og den skolen i fylket som har dårligst lokaler, erkjente fylkespolitikerne etter å ha hørt elevenes og lærernes situasjonsbeskrivelse.

– Vi var ikke klar over at det var så dårlig stelt, erkjente representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Fremskrittspartiet.

Kongsberg videregående skole er lokalisert på sju ulike steder i byen og de fleste lokalene er gamle, umoderne og uhensiktsmessige for dagens undervisning.

Fylkeskommunens investeringsbudsjett til og med 2018 skal vedtas i desember. Der er det ingen penger til nybygg, bare til utbedring av nødvendige helse- og miljøtiltak.

Full sal på Kongsberg vgs.

Salen var full under møtet fredag formiddag.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Møte i dag

Det var skolens hovedverneombud Vidar Lien som hadde invitert fylkespolitikerne til møtet. Målet er å få skolens eiere til å våkne før investeringsbudsjettet skal vedtas.

– Vi mangler en overordna plan for hva som skal skje med skolen på Kongsberg. Vi er spredt på sju steder og vi har store arbeidsmiljøutfordringer. Og vi frykter at midlertidige løsninger nok en gang skal bli permanente, sier hovedverneombud Ivar Lien.

Buss hit og dit

Deler av skoledagen og undervisningstiden går med til å kjøre buss mellom de ulike undervisningsstedene.

– Mye tid går også med til venting. Vi kommer ikke i gang med undervisningen fordi noen elever kommer for seint når bussene er forsinka, sier Magnus Nyhuus Ødegård.

Han og kameraten Daniel Ulvær er elever på TIP, linja for teknisk, industri og produksjon.

– Undervisningslokalene er også umoderne og mangler ventilasjonsanlegg, vi må lufte med åpne vinduer. Flere av maskinene vi bruker er fra 1950-tallet. Vi skal liksom være Teknologibyen Kongsberg. Kontaktlæreren ser vi bare et par ganger i uka fordi vi er så spredt, sier Daniel Ulvær.

Vraker planene

Det finnes ferske og flotte planer for utbygging og utvikling av Kongsberg Videregående skole. Undervisningstorget Tinius som det heter, ble lansert med brask og bram som byggetrinn to i KKP, Kongsberg kunnskaps- og kulturpark.

Hvis man fikk flytte Høgskolen i Buskerud (nå HBV) fra Raumyr til Vestsida i byen, skulle man bygge ny gangbru over Lågen til Tinius Olsens skole, som er en av enhetene i Kongsberg Videregående skole. Der skulle alt rives og de sju undervisningsstedene til KVS samles under ett tak, integrert med en stor ny ungdomsskole i regi av Kongsberg kommune.

På møtet fredag, foran et par hundre elever og mange lærere kastet Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget Bjørn Tore Ødegården planutkastet i søpla.

Toget har gått

Årsaken er at Kongsberg kommune trenger ungdomsskole nå, og ikke har tid til å vente på at fylkeskommunen en gang i framtida skal få råd til å samle sine skoler i Kongsberg. I kommunen er det ingen lenger som snakker om Tinius-området som tomt for ny ungdomsskole. Langt mindre om ei kostbar gangbru over Lågen.

– Hvordan skal fylkeskommunen løse disse utfordringene i Kongsberg?

– Som politikere ofte sier, jeg er glad du stilte det spørsmålet, spøker Høyres Terje Vegard Kopperud før han fortsetter.

– Det er vanskelig å si, situasjonen er ny etter at vi fikk den nye rapporten fra Buskerud Eiendom som forteller oss hvor prekært etterslepet på skolebygg er, det trengs 750 millioner kroner for å komme à jour. Det har skapt en ny situasjon. For øyeblikket er det ikke mulig å si noe mer konkret.

Plan i seks punkter

– Det er sterkt beklagelig at prosessen for å skaffe Kongsberg VGS tilfredsstillende lokaler har stoppet opp, sier Arbeiderpartiets Bjørn Tore Ødegården.

– Og det er pinlig for fylkeskommunen at denne situasjonen ikke er avklart. Dette rammer ikke bare elever og lærere, men også arbeidslivet i regionen.

I stedet for å satse på Undervisningstorget Tinius vil Ødegården begynne på nytt med å utforme en ny utviklingsplan for Kongsberg Videregående skole i samarbeid med kommunen.

Pengene som fylkeskommunen mangler i overskuelig framtid vil Ødegården skaffe ved å selge fylkeskommunale bygg, øke utbyttet fra Vardar der fylkeskommunen er medeier og kvitte seg med dette selskapets engasjement i utlandet.