Skeptisk til legelisten.no

DRAMMEN (NRK): Leder i Buskerud Legeforening, Mette Lerfaldet, er skeptisk til legelisten.no.

Legelisten.no

På denne nettsiden, legelisten.no, kan man vurdere for eksempel sin egen fastlege.

Foto: Printscreen

– Det er jo alltid hyggelig når man får positive tilbakemeldinger, men når man får de negative tilbakemeldingene så er det ikke så enkelt å forholde seg til fordi man ikke vet bakgrunnen for det, sier Mette Lerfaldet er leder i Buskerud Legeforening og fastlege ved Sokna Legekontor.

Blant tusenvis av andre leger er hun oppført på legelisten.no. Her kan pasienter sammenligne legenes ferdigheter og prislapp. Lerfaldet mener vurderingen blir for snever til å kunne ha en verdi.

– De legelistene jeg har sett, har gjerne få anmerkninger på hver lege, så det blir så lite generaliserende, mener hun.

Subjektivt innhold

Avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet er negativ til rangeringer av både leger og lærere. I forrige uke skrev NRK Buskerud om lærere som ble rangert på nett.

– Ettersom denne type rangeringer baserer seg på subjektive meninger så har de begrenset verdi som en objektiv målestokk, særlig hvis det ikke blir nok volum, mener Ellertsen.

Kim Ellertsen i Datatilsynet

Kim Ellertsen hos Datatilsynet er kritisk til nettsteder hvor man kan gi offentlig ansatte en omtale.

Foto: Datatilsynet

Direktøren påpeker at brukere har lite grunnlag for å bedømme det faglige nivået til akademiske yrkesgrupper.

– Jeg har ikke noe kompetanse til å overprøve en lege. Jeg kan mene noe om det, jeg kan for eksempel mene en lege er hyggelig,

– Bør omfavne dette

Daglig leder i legelisten.no, Lars Haakon Søraas er uenig i kritikken.

Lars Haakon Søraas, Legelisten.no

Lars Haakon Søraas som drifter nettstedet legelisten.no mener det offentlige bør bruke denne informasjonen.

Foto: Privat

– Dette er en tjeneste som det offentlige i større grad bør omfavne. Forskning viser at pasienter kan vurdere den faglige kvaliteten i det som leveres. For eksempel viser undersøkelser i USA at dødeligheten på sykehus som har dårlige tilbakemeldinger er større enn de som har gode.