Skattesjekker hallingene

15 skatterevisorer skal gå hallingene etter i sømmene. Skatteetaten setter i gang en storaksjon i Hallingdal.

Skatteaksjon
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Spesielt er det byggebransjen og trusistnæringen som skal under skattelupen.

Aksjonen, som er kalt Fjellprosjektet, starter allerede til uka, med i alt 15 skatterevisorer og andre kontrollører i arbeid. Det er byggebransjen på Geilo og i Hemsedal som først kan vente besøk. Vi forventer selvfølgelig resultater av aksjonen, sier fylkesskattesjef Chris Erichsen.

Men skatteetaten i Buskerud kommer ikke til å si i fra til hver enkelt bedrift om når de kommer.

Det er Hallingdal likningskontor som får hovedansvar for denne spesialoppgaven, sier fylkesskattesjef i Buskerud, Chris Erichsen.

Ser på utleie

De første markkontrollene i byggebransjen vil bli gjennomført i Hemsedal og på Geilo i løpet av juni og juli måned. Resten av dalen får besøk utover seinsommeren og høsten. Innen turistnæringen vil skatteetaten spesielt legge vekt på kontroll av utleie av fritidsboliger. Aksjonen vil ikke bli avskuttet i sommar, seier fylkesskattesjefen.

Regner med å finne mye

Nylig ble det gjort en brukerundersøkelse i Vestfold som viser at hele 40 prosent av private betalere har eller kunne tenkt seg å bruke svart arbeidskraft. Hvor mange som stiller seg positive til svart arbeid i Hallingdal har skatteetaten ingen statistikk på. Men fylkesskattesjefen regner med at situasjonen ikke er noe særlig annerledes blant befolkningen i Hallingdal. Derfor tror Erichsen med  at aksjon Fjellprosjektet vil gi resultater.

Mange utlendinger

I byggenæringen i Hallingdal er det i dag mye utenlandsk arbeidskraft, spesielt fra Øst-Europa. Det er ei vanskelig oppgave å kontrollere disse, men vi har spesielutdannete folk til denne delen av Fjellprosjektet, seier Erichsen.

Skjerper moralen

Alle er egentlig tjent med denne skatteaksjonen, sier fylkesskattesjefen.

-  Det kan virke regulerende på prisnivået i turismen og i byggebransjen, og det kan virke skjerpende på folks generelle skattemoral. Både byggmesterlauget i Hallingdal og Fellesforbundet er positive til aksjonen, sier Erichsen.