Normal

Skal sikre skoleelever skyss

Brakar garanterer at skoleelevene ikke skal bli rammet når Timeekspressen legger ned ruten sin mellom Vikersund og Oslo.

Brakar

Skoleelever skal få et tilbud om skoleskyss selv om Timesekspressen legger ned sin rute mellom Vikersund og Oslo.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Brakars administrerende direktør Henry Gaarde sier til NRK at Brakar er forpliktet til å gi skoleelevene et tilbud.

– Vi er i dialog med fylkeskommunen om hvordan vi skal løse denne saken. Det blir en del av budsjettarbeidet for 2015, sier Gaarde.

Legger ned bussruten Vikersund-Oslo

Timeekspressen legger ned ruten sin mellom Vikersund og Oslo fra 1. januar. Grunnen er store underskudd som følge av passasjernedgang.

Hele ekspressbussmarkedet er i nedgang. Årsakene er mange. Tøffere konkurranse og dårligere fremkommelighet inn og ut av Oslo er noen av årsakene, skriver busselskapet i en pressemelding.

Nettbuss har tidligere etterlyst handling fra politisk hold som kan bedre vilkårene for ekspressbussene, som kollektivfelt ut av Oslo, elbiler ut av kollektivfeltene i rush rundt Oslo, støtte til rabattordninger og konkurransenøytrale rammevilkår.

Nedleggelsen berører mange

– Vi har stor forståelse for at dette vil berøre mange innbyggere mellom Vikersund og Drammen. De vil få et dårligere kollektivtilbud. Vi er i dialog med samferdselsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og Brakar, og håper at de vil ivareta det behovet som vi ikke lenger kan dekke, avslutter Haugen.

TIMEkspresen linje 10 har tidligere hatt noe offentlig kjøp fra fylket. Fra i sommer opphørte dette og denne linja har siden da vært drevet uten offentlig kjøp.

Jobber videre med forskjellige løsninger

– Siden Brakar nylig har fått kjennskap til at denne bussruten legges ned, har vi ingen konkrete planer nå. Vi skal ta saken opp i Brakars styre den 7. oktober. Da skal vi drøfte hvilke alternativer vi vil gå videre med, sier Henry Gaarde i Brakar.