NRK Meny
Normal

Skal redde salamanderen

Fredag åpnet en salamanderpark i Lier som skal sørge for at den lille krabaten ikke skal dø ut.

Salamanderparken Lier

Salamanderparken ligger ved Funnesdal i Lier.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Salamanderparken skal brukes til undervisning for skoleelever, bønder og andre som jobber i kommunen.

Se video av salamandere her.

Børre Devro

Børre Dervo håper at salamanderen vil trives i den nye parken.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Jeg tror vi med dette anlegget skal vi greie å spre kunnskap om hva som skal til for å bevare salamanderen, sier Børre Dervo Forsker i Norsk institutt for naturforskning, NINA. Han har sammen med nærmiljøet i Lier jobbet for å ta vare på de små amfibiene.

– Vi har rensa dammen og det er laga kunstig overvintring med et salamanderhotell, og vi har lagt til rette gode landområder for salamanderen, sier Dervo.

Les også:

Optimistisk forsker

– Jeg har troen på at dette tiltaket vil være positivt. Og generelt er bøndene i Lier svært positive når vi spør dem om hjelp, sier Dervo.

Og det er ingen selvfølge. Det koster å restaurere dammer og områder.

– Bøndene trenger litt støtte fra oss, og det trengs faglig input på hvordan det skal gjøres. Men jeg tror at disse tiltakene vil gjøre at vi får mer kunnskap ut til bøndene og at det blir enklere å ta vare på salamanderen.

Men Bevro forteller at de ikke er i mål enda.

– Fortsatt er det et trettitalls dammer igjen i Lier, flere steder står i fare for å gro helt igjen og bestanden kan dø ut, sier Dervo.

Bønder vil bevare mangfoldet

Salamanderparken ved Funnesdal i Lier er bygget på eiendommen til bonden Jens Hauger. Han ville være med av flere grunner.

Jens Hauger

Jens Hauger fra Lier.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Jeg er opptatt salamanderen på grunn av det biologiske mangfoldet. Salamanderen er en utrydningstruet art som jeg ønsker å ivareta. Ikke minst fordi det fra gammelt av har vært stor og liten salamander i dammen her, sier Hauger.

– I tillegg er jeg opptatt av kulturlandskapspleie, noe jeg har hatt mulighet til å bidra med nå. Det er også er viktig for salamanderens overvintring og levekår, sier Hauger.

Bonden er svært fornøyd med hvordan salamanderparken har blitt. I tillegg til dammen består den av en natursti med informasjonstavler som forteller litt om salamanderen og tiltakene som er gjennomført.

– Jeg vil påstå at dette er en perle for Lier, sier Hauger.

– Åpen for besøk

Salamanderparken er først og fremst åpen for besøk fra skoler og andre bønder som ønsker å lære.

Salamanderpark Lier

Salamanderne stiller mange krav til dammen for å overleve.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Men man kan ta kontakt med grunneier Jens Hauger dersom man ønsker å komme, og da tror jeg mange får lov til å slippe til, sier Dervo.

Torsdag ble det slått alarm ved en annen salamanderdam i Lier der vannet nesten var borte. Forskeren var bekymret for at salamanderen ikke skulle overleve vinteren.

Les mer om det her: Dramatisk for utrydningstruet salamander

– Men de fikk endelig satt på kranene og begynte å tappe vann inn i dammen. Det var i tolvte time, nå kommer det snart frost og da ville mange dyr ha dødd med så lite vann, sier Dervo.

Salamanderne lever i og ved dammer ute i skogen. Men de er kresne og stiller krav til dammen: Den skal ha riktig størrelse, varierende dybde og god vannkvalitet. Og det skal være gode overvintringsforhold på land.

Les også: