NRK Meny

Skal lære norsk gjennom jobb

Introduksjonssenteret i Drammen har satt i gang flere tiltak for å gi et bedre tilbud til innvandrere som nettopp er kommet til landet. Blant annet er det ansatt en person som jobber med å få folk ut i arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning har ment at arbeidet på sentret er for skolerettet og har ment at det må gjøres mer for å få folk i jobb.