Skal få folk til å tenke seg om

FLÅ (NRK): Et bilvrak og et elgkadaver skal vekke bilistene som kjører riksvei 7 gjennom Flå. Ny nasjonal kampanje setter søkelyset på viltpåkjørsler.

Kampanjen "Vilt på ville veier"

Det var sterke scener som møtte bilistene på riksvei 7 gjennom Flå.

– Jeg vil ikke si at dette er skremselstaktikk. Det virker heller ikke som om bilistene opplever det slik. De er veldig positive, sier Knut Erik Jetlund.

Han er prosjektleder i Vilt og trafikk Hallingdal. Sammen med blant annet NAF satser de på den nasjonale kampanjen «Vilt på ville veier», som startet i Flå i ettermiddag. Alle bilister på riksvei 7 ble stanset og advart om farene på mørke høst- og vinterveier.

Knut Erik Jetlund

Knut Erik Jetlund sier situasjonen er laget så autentisk som mulig.

Foto: Daniel Pinheiro Harbo / NRK

– Det er en elg som ble påkjørt på Ringerike for noen uker siden, og som har ligget på fryselager i Bjørneparken. Og så har vi et vrak som er autentisk i forhold til elgpåkjørsel, forteller Jetlund.

– Så akkurat sånn ut

Hvert eneste år blir over 5000 elg, hjort og rådyr kjørt ned og drept i trafikken. Kampanjen skal få ned antallet drepte hjortedyr.

– Det er klart jeg får flashback, sier Siv Lindquist.

Hun står og kikker på den iscenesatte elgkollisjonen. Selv har hun opplevd det på ekte.

– Frontruta mi så akkurat sånn ut. Det var et sjokk. Jeg kom kjørende hjem fra jobb og plutselig var elgen der. Den traff panseret og fløy bak bilen. Jeg hadde fire unger i bilen og det var helt stille da bilen stanset, forteller hun.

Heldigvis gikk det bra med både henne og ungene i bilen.

Redusert med 37 prosent

Valget av Flå som startsted for kampanjen er ikke tilfeldig. Etter at prosjektet Vilt og trafikk startet i 2010, er de årlige påkjørslene på veiene i Hallingdal redusert med 37 prosent.

– Jeg regner med at jeg har vært med på å hente inn over 600 elg, sier leder av viltnemnda i Flå, Kjell Sævre.

Han mener kampanjen er svært viktig.

– Spesielt for å lære folk til å ta hensyn til elgskilt og ikke minst senke farten. Det er det som er vesentlig, sier Sævre.

Hvert år blir mer enn fem tusen hjorte-dyr påkjørt og drept i trafikken. Og resultatet kan være store skader.

– Forbereder meg alltid på det verste

Geir Vidme

Vidme sier han har opplevd bilførere som har omkommet i viltpåkjørsler.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

De gode resultatene i Hallingdal har ført til interesse også fra andre steder i landet. Og målet er at «Vilt på ville veier» skal få antall viltpåkjørsler drastisk ned.

– For oss var det helt naturlig å bli med på denne kampanjen. Viltpåkjørsler er det mange blant våre medlemmer som har følt på kroppen. Dette er viktig for trafikksikkerheten, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Når jeg blir oppringt om en elgkollisjon, forbereder jeg meg alltid på det verste. Jeg har opplevd at bilførere har omkommet og sett flere alvorlige personskader, sier lensmann i Flå, Geir Vidme.

Iscenesatt elgpåkjørsel Flå

Målet var at den iscenesatte påkjørselen skulle se så ekte ut som mulig.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK