NRK Meny
Normal

Sjokkert over sikkerheten ved svensk kjernekraftverk

Nils Bøhmer, atomfysiker ved Bellona forteller til NRK.no at han er sjokkert over at en lastebil med sprengstoff har stått inne på det svenske atomkraftverket Ringhals ved Gøteborg.

Ringhals-kraftverket

Det er ikke gjort en særskilt risikoanalyse for Norge hvis det skulle skje en ulykke på dette kraftverket.

Foto: TV4

– Jeg er ganske sjokkert over at det i det hele tatt er mulig å få med seg sprengstoff inn på et atomkraftanlegg. I tillegg har dette sprengstoffet vært inne på kraftverket i lang tid. Da stiller jeg store spørsmålstegn ved sikkerheten ved dette atomkraftverket, sier atomfysikeren til NRK.no.

Fant sprengstoff

Sprengstoffet ble oppdaget av personalet på kraftverket onsdag ettermiddag.

Politiet mistenker at det skulle benyttes i en sabotasjeaksjon og gjennomsøkte natt til torsdag hele det store anlegget med bombehunder, skriver NTB.

Skulle det oppstå en atomulykke ved Ringhals-kraftverket forteller Nils Bøhmer at Sør-Norge, nærmere bestemt Østfold og Vestfold ville blitt sterkt utsatt.

Atomfysikeren etterlyser en særskilt risikoanalyse ved en eventuell ulykke ved det svenske kjernekraftverket.

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer er sjokkert over sikkerheten på det svenske atomanlegget.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det handler om å gjøre en grundig vurdering av hva slags type utslipp som kan være aktuelle fra svenske atomkraftverk, og dessuten se på aktuelle værforhold. Eventuelt se på hvilke værforhold som gir størst nedfall i Norge, sier Bøhmer.

Ingen særskilt risikoanalyse

Norske myndigheter har gjort beregninger for utslipp fra russiske atomkraftverk og Sellafield-anlegget i Storbritannia. Men ifølge Bøhmer er det ikke gjort slike beregninger for mer nærliggende atomkraftverk som for eksempel Ringhals i Sverige.

– For Sellafield så har man gjort nedfallsberegninger med aktuelle værforhold og ser at man i Rogaland og Hordaland får til dels store konsekvenser og radioaktivt nedfall, forteller atomfysikeren.

Statens strålevern har ingen særskilt risikoanalyse hvis det skulle oppstå en atomulykke ved Ringhals kjernekraftverk i Sverige.

Øyvind Gjølme Selnæs

Øyvind Gjølme Selnæs forteller at Statens strålevern kun unntaksvis gjør risikovurderinger av enkeltvise anlegg.

Foto: Statens strålevern

– Vi har generelle risikovurderinger for kjernekraftverk i utlandet og også for de som er nær oss, forteller Øyvind Gjølme Selnæs, seniorrådgiver i Statens strålevern til NRK.no.

Men har dere en særskilt risikovurdering av Ringhals?

– Nei, vi har ikke særskilte risikovurderinger av enkeltvise anlegg, bortsett fra noen få unntak. Og Ringhals er ikke en av dem, sier seniorrådgiveren.

– Blir urolig av slike hendelser

Selnæs forteller at Statens strålevern ser på andre atomanlegg som mer alvorlige og som kan ha større potensiale for konsekvenser for Norge. Statens strålevern bruker disse anleggene for å dimensjonere beredskapen.

Seniorrådgiveren synes det er alvorlig at man finner sprengstoff inne på et kjernekraftverk, men vil ikke vurdere en særskilt risikovurdering av den grunn.

– Nei, ikke på bakgrunn av den saken. Som nevnt tidligere så har vi andre anlegg i utlandet, blant annet russiske kjernekraftverk og Sellafield-anlegget, som vi ser på som mer alvorlig, og som vi dimensjonerer beredskapen vår opp imot, sier Selnæs.

Terje Riis-Johansen, tidligere olje- og energiminister, nå fylkesordfører i Telemark, sier han blir urolig når slike hendelser skjer på et atomkraftverk.

– Jeg får jo uro i kroppen, som mange andre gjør når man hører om sånt, sier Riis-Johansen.

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen får uro i kroppen av sprengstoffunnet som ble gjort på den svenske kraftstasjonen.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Må vite hva vi ville gjort

Fylkesordføreren forteller at svenske myndigheter er veldig «på» når det gjelder sikkerhet og atomkraft, men sier at han er åpen for at Norge burde gjort mer for å se på risikoen og konsekvenser ved en ulykke ved kraftverket i Sverige.

– Hvis det er sånn at det kunne ha gått av en dynamittladning og det kunne vært en eksplosjon på Ringhals, så må vi samtidig ha gode svar på hva vi ville ha gjort, forteller fylkesordføreren.

Dette er ikke første gang NRK.no skriver om risikovurdering av Ringhals kjernekraftverk. Tidligere har miljøvernminister Erik Solheim sagt i et intervju til NRK at miljøverndepartementet ville se behovet for å gjøre en vurdering av det svenske atomkraftverket.

Selnæs kjenner ikke til at miljøverndepartementet har tatt kontakt for å undersøke det svenske kraftverket, men forteller at Statens strålevern gjør fortløpende vurderinger av hvilke anlegg de ønsker å se nærmere på, og eventuelt hvilke kraftverk som man burde gjøre særskilte evalueringer av.

Ringhals Kjernekraftverk ligger 20 mil fra norskekysten langs Skagerrak. Kraftverket står for nesten 20 prosent av Sveriges elforsyning.