Sikkerhet foran alt

Det er krevende forhold i Nordfjella der jegere på oppdrag fra staten skyter reinsdyr. Til sammen skal over 2000 dyr avlives i et forsøk på å stanse skrantesyke. Oppsynsmann Petter Braaten håper oppdraget løses innen 1. mai neste år, men sier sikkerheten for jegerne er det viktigste. Det er lite snø og dårlig sikt.

Hentar ut skrantesjuk villrein
Foto: Petter Braaten/SNO