Helleland: – Håper mange kan lære av Kongsberg

Barnevernet i Kongsberg har redusert antall akuttplasseringer av barn med 90 prosent på tre år. Nå vil barne- og likestillingsministeren at resten av barnevernet skal ha mer fokus på dialog.

Linda Hofstad Helleland, Kongsberg

Helleland ønsker å lære av grepene barnevernet i Kongsberg har gjort.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Her på Kongsberg har de valgt å jobbe på en annen måte enn det man tradisjonelt har gjort. Det tror jeg er viktig for at både barn og familie skal få det bedre, sier statsråd Linda Hofstad Helleland (H).

Hun jobber i disse dager med en lovendring hun håper skal gi barn mer forutsigbarhet og trygghet i møte med barnevernet. Helleland ønsker at barnevernet skal komme på banen tidligere og være i dialog med både barna og familienettverket, for å unngå akutte omplasseringer av barn.

På den måten kan barnet fortsette på den samme skolen, unngå brudd med venner og beholde hverdagen.

– Kongsberg er en av de kommunene som har vist at dette gir gode resultater og at det er det beste for barnet og familien. Derfor er det veldig nyttig og inspirerende å hente erfaringene herfra, sier Helleland.

Mer dialog

Da NRK i begynnelsen av oktober kunne fortelle at fem barn akuttplasseres av barnevernet her i landet hver eneste dag, ble nettopp Kongsberg trukket frem som et sted der man hadde snudd utviklingen.

Tone Kverness

Tone Risvoll Kvernes er leder av barnevernet i Kongsberg.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Kommunen har redusert antall akuttplasseringer av barn med 90 prosent over tre år. Mye av endringen har kommet ved at barnevernet har vært i dialog med familien framfor å akuttplassere barnet.

– Ei bestemor er ofte bedre enn et fremmed fosterhjem, fortalte barnevernsleder Tone Risvoll Kvernes til NRK i oktober.

Barnet skal hele tiden holdes orientert og ofte ender det med midlertidige frivillige plasseringer.

Må ha handling

Torsdag fikk Kvernes besøk av ministeren, og barnevernslederen la vekt på at det går for lang tid hvis man skal vente på holdningsendringer.

– Vi må ha handling. En ny lov vil presse oss som faggruppe over i et handlingsspor, der vi må involvere slekt og nettverk mer, sier Kvernes.

Tone Risvoll Kvernes forteller ministeren om barnevernstjenesten på Kongsberg

Kvernes var fornøyd med at møtet var mer enn dialog enn et foredrag. – Barne- og likestillingsministeren hadde mange gode spørsmål, sier hun.

Foto: Anders Martin Helle / NRK

Nå får hun stadig henvendelser om å fortelle andre om den reisen barnevernstjenesten i Kongsberg har vært igjennom.

– Så har jo vi stadig noe nytt gående selv, men vi har lyst til å by på erfaringene våre. Og vi tror at andre har nytte av å høre at det går an å jobbe annerledes. Det er faktisk ganske tilfredsstillende, sier Kvernes.

Trygghet til barnet

– Jeg håper at mange kan lære av Kongsberg, sier Helleland, som likevel er bekymret for at det finnes for mange små og sårbare barnevernstjenester her til lands.

– Hvis man bare har ett eller to årsverk er det helt umulig å jobbe på denne måten her, forklarer Helleland.

Ministeren understreker at det er helt avgjørende at barnevernsenheten har en viss størrelse for å unngå at det blir for sårbart i fremtiden.