Ser fortsatt mot Buskerud

Etter det NRK erfarer blir det en ny Viken-region med Buskerud, Akershus og Østfold, mens Telemark og Vestfold slås sammen. Men Telemark og Vestfold har fortsatt mest lyst til å ha med seg Buskerud i BuTeVe-samarbeid.