Normal

Seks års fengsel for voldtekt, hallikvirksomhet og menneskehandel

Mannen, som er i 40-årene, ble dømt til syv års fengsel i tingretten. Fikk lavere straff i lagmannsretten.

Beslag av overgrepsbilder

Politiet beslagla en rekke bilder og filmer av overgrep mot barn da drammenseren ble arrestert i juli i 2013.

Foto: Tordis Gauteplass

Mannen ble i Drammen tingrett i 2014 dømt til syv år i fengsel, men anket domfellelsen som gjaldt voldtekt, omgang med mindreårig, hallikvirksomhet og menneskehandel til lagmannsretten.

Der ble mannen dømt til seks år i fengsel. Dommen fra Borgarting lagmannsrett var enstemmig.

Karsten Gjone.

Forsvarer Karsten Gjone sier de tar dommen til etterretning og at de vil vurdere en anke.

Foto: Christina Honningsvåg / NRK

– Vi vil vurdere en anke over straffeutmålingen. Det er det som er mulig å gjøre nå, sier mannens forsvarer, Karsten Gjone.

Saken har vært omtalt som en av de største sedelighetssakene på Østlandet og politiet har gjennomført en omfattende etterforskning. Et eget team jobbet med saken i flere måneder, i tillegg bistod Kripos i etterforskningen.

– Vi anket jo fordi vi håpet på et annet resultat når det gjaldt anklage om voldtekt og menneskehandel. Vi tar juryens avgjørelse til etterretning, sier Gjone.

Han forteller at han nå vil gå grundigere igjennom premissene for lagmannsrettens straffeutmåling, før det blir avgjort om de anker til høyesterett. Ankefristen er fjorten dager.

Beslagla omfattende bildemateriale

Drammenseren er blant annet dømt for å ha dopet ned og voldtatt ei jente under 16 år. Han er også dømt for menneskehandel og hallikvirksomhet.

I tillegg er mannen dømt for oppbevaring og spredning av et stort antall bilder og filmer som viser overgrep mot barn.

Mannen skal ha tatt bilder og film av jenta, som var under 16 år. Disse er en del av det omfattende bildematerialet som ble beslaglagt hjemme hos ham.

Punktet som handler om menneskehandel og hallikvirksomhet er knyttet til tiltaltes forbindelse med en afrikansk kvinne. Hun skal ha flyttet inn til ham høsten 2011, etter at de ble kjent på internett. Hun befant seg i landet uten pass og oppholdstillatelse.