NRK Meny
Normal

Satser 138 millioner kroner på biokull fra Norge

Det statlige selskapet Enova investerer 138 millioner i et produksjonsanlegg for biokull på Follum i Buskerud. Anlegget kan redusere verdens CO₂-utslipp med 400 000 tonn årlig.

Biopellets

Kan disse klumpene erstatte fossilt kull i kraftverk omkring i verden? Det håper og tror et knippe selskaper som nå får støtte i hundremillionersklassen fra Enova.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Anlegget skal ha en produksjonskapasitet på opptil 200 000 tonn i året. Dersom tradisjonelt fossilt kull blir erstattet av en slik mengde biopellets, kan det potensielt redusere verdens CO₂-utslipp med 400 000 tonn hvert år.

Tømmer på kaia i Herre

Etter at papirindustrien mer eller mindre gikk under i Norge, har skogeierne jobbet for å bruke tømmer til drivstoff, og som et mer miljøvennlig alternativ til olje og kull.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Biokull kan bli et svært viktig bidrag til å redusere klodens totale CO₂-utslipp gjennom å erstatte fossilt kull. Det gjør det til en fremtidsrettet energiform som også kan bidra til å gi norsk skogindustri et etterlengtet løft, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg.

Biokullet er laget av 100 prosent trevirke og har tilnærmet samme egenskaper som fossilt kull. Det betyr at det er mulig å erstatte fossilt kull med fornybart biokull, uten at kullkraftverkene må gjøre større ombygginger, skriver Viken Skog i en pressemelding.

De siste årene har en rekke papirfabrikker blitt lagt ned på grunn av det sviktende markedet for først og fremst avispapir. På industriområdet i Ringerike, hvor papirfabrikken Norske Skog Follum ble lagt ned i 2011, er selskapet Treklyngen opprettet. Dette er et underselskap av Viken Skog. De har planer om storskala produksjonsanlegg for energi- og prosesskjemiprodukter på Follum. Alt basert på norsk skog.

Norsk selskap eier patentet

Biopellets Follum

Kaken kom på bordet under pressekonferansen i dag. Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik, styreleder i Arabflame, Bjørn Knappskog, markedssjef i Enova, Oscar Gärdeman, daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg og administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik ser svært positivt på mulighetene som anlegget kan skape.

– Produksjonsanlegget vil bety nye arbeidsplasser på Follum og et løft for skognæringen som årlig vil levere 500 000 kubikk med skogråstoff. Det er viktig å få med seg virke ut av skogen som det ikke er marked for i dag til industrien, og få utnyttet sidestrømmene i sagbruksindustrien. Jeg tror også det vil være til inspirasjon for alle som etterspør konkrete eksempler på at Norge kan skape ny og grønn industri, sier Breivik.

Det er det norske selskapet Arbaflame som har patent på produksjonsteknologien. De har gjennom flere år gjennomført fullskalatester på åtte kullkraftverk i Europa og Canada.

– Dette er et prosjekt med et stort potensial. Skal vi møte klimautfordringen må vi gjøre fornybare energiløsninger mer konkurransedyktige. Å bidra til at produksjonen av biokull blir mer energieffektiv er et viktig bidrag, sier markedssjef for industri i Enova, Oskar Gärdeman.

– Innovasjon Norge, Skattefunn og nå Enova har støttet prosjektet de seneste årene. Jeg mener derfor prosjektet er en seier for det offentlige virkemiddelapparatet i Norge. Det har vært viktig for å drive prosjektet framover, sier Bjørn Knappskog, styreleder og majoritetseier i Arbaflame.