NRK Meny
Normal

Samler seg om Kroksund

Vegvesenet og Jernbaneverket anbefaler å legge bort Åsalinja for godt, og samler seg nå om å gå videre med et felles prosjekt for ny E 16 og Ringeriksbane over Kroksund.

Veg over Kroksund

Både ringeriksbanen og ny firefelts E16 bør gå over Kroksund, mener både Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

Det går frem av en rapport de har sendt samferdselsdepartementet.

Alternativer med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund, er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer, heter det i rapporten.

– Samlet sett kommer alternativet om Åsa dårligere ut i de vurderingene vi har gjort. En delt løsning med jernbanen om Åsa er blant de dyreste løsningene vi har sett på. Den blir 5,2 kilometer lengre og gir færre muligheter for å tilpasse stasjonsløsninger for Hole og Ringerikes framtidige utviklingsplaner, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Hovedargumentet for Åsalinja var i sin tid at denne traseen skulle gi færre miljøkonflikter. Nå er forutsetningene endret i og med at det uansett skal bygges en firefelts E 16 over Kroksund.

Les også:

Flere traseer

Lars Christian Stendal

Lars Christian Stendal i Jernbaneverket tror det er mulig å komme raskt i gang med planlegging og bygging.

Foto: Ketil Jordan/NRK

Med denne vurderingen er et felles prosjekt for ny E 16 og Ringeriksbane over Kroksund og videre mot Hønefoss det gjenstående alternativet. men eksakt hvor traseen skal gå er fortsatt ikke avklart. Det er flere mulige traseer og løsninger for en felles korridor for veg og bane over Kroksund.

Vegvesenet og Jernbaneverket tror det er mulig å oppnå betydelige besparelser ved å slå seg sammen om utbyggingen.

– En felles organisasjon gir også de beste mulighetene for å finne fram til best mulige traseer og gjør det mulig å imøtekomme den framdriften i prosjektet departementet etterspør, sier Stendal.

Rask framdrift mulig

Vegvesenet og Jernbaneverket har også sett på hvordan de kan sette fart på prosessen og komme i gang så raskt som mulig.

Med overlappende planfaser, raske beslutningsprosesser og nødvendige budsjettmidler tror de det kan være mulig å komme i gang med byggingen i 2019.