NRK Meny
Normal

Samfunnstoppene til Hole 22. juli

Kronprinsparet, utenriksministeren, fiskeri- og kystministeren, AUF og Arbeiderpartiet samles til gudstjeneste og minnemarkering etter 22. juli i Hole kirke.

Hole kirke klar for minnemarkering 22. juli

Biskop Laila Riksaasen Dahl gjør seg klar til å ta i mot pårørende, lokalbefolkning og andre som var med i redningsarbeidet 22.juli. Hun skal holde minnegudstjenesten på søndag i Hole kirke.

Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / NRK

Biskop Laila Riksaasen Dahl samarbeider med Hole menighet, Ringerike prosti og Hole kommune om en minnegudstjeneste i Hole kirke 22. juli.

– Vi må ha en spesiell minnegudstjeneste i den kirken som Utøya sokner til. Denne kirken vil sammen med Oslo Domkirke være mer preget av minnemarkeringen enn andre kirker i Norge 22. juli.

Det er ventet mange til gudstjenesten på søndag. I tillegg til pårørende er lokalbefolkning, hytteeiere og personale fra Sundvolden som alle var med i redningsarbeidet ved Utøya ventet å komme.

Viktige gjester på en viktig markering

Riksaasen Dahl synes det er rimelig at hun som kirkens øverste representant i Tunsberg bispedømme kommer og har den spesielle gudstjenesten på søndag.

Hun er bevisst på den store oppgaven.

– Med den kommer jo også viktige gjester som kronprinsparet og utenriksministeren. Hytteeiere og andre som var involvert i redningen i fjor kommer. Fordi vi tror det blir mange har vi valgt å ha overføring av gudstjenesten på storskjerm ute.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kronprinsparet

Kronprinsparet kommer til minnegudstjenesten i Hole kirke 22. juli.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Gudstjenesten er søndagens hovedgudstjeneste for lokalsamfunnene på Ringerike, men tragedien på Utøya gjør at gudstjenesten blir en del av den nasjonale minnemarkeringen denne dagen.

Kronprinsparet kommer sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er med og representerer regjeringen, generalsekretær Tonje Brenna og hovedstyremedlem Mari Aaby West representerer AUF og generalsekretær Raymond Johansen kommer. Også Anne Grethe Strøm Eriksen, Sigbjørn Johnsen, Espen Barth Eide, Heikki Holmås og Trygve Slagsvold Vedum kommer til Hole kirke.

Musikk og utendørs kirkekaffe

I tillegg til biskopen og lokale kirkelige medarbeidere deltar et skolekor og Kor Sandra med sang. Kantor Grethe Ulversøy gleder seg til samspill med trompetist Tine Thing Helseth.

Gudstjenesten som begynner klokken 11.00 er åpen for alle. Etter gudstjenesten inviterer lokalsamfunnet til utendørs kirkekaffe.