NRK Meny
Normal

Røyken og Hurum opphever forlovelsen

Det som lå an til å kunne bli et lykkelig ekteskap mellom Røyken og Hurum kommuner avsluttes etter sju måneders forlovelse.

Rune Kjølstad

Røyken-ordfører Rune Kjølstad bryter samarbeidet med Hurum kommune.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

Politikerne i Røyken ønsker ikke å fortsette samarbeidet med Hurum om felles rådmann og ledergruppe, skriver ordfører i Røyken Rune Kjølstad i en pressemelding. Røyken og Hurum har hatt felles rådmann og ledergruppe siden 1. august 2014.

Dagens overraskelse

I Hurum kom meldingen fra Røyken helt overraskende.

Monica Bratlie er skuffet

Ordfører i Hurum Monica Bratlie hadde håpet samarbeidet med Røyken kunne fortsette.

– Vi har opplevd samarbeidet som svært positivt og er både skuffet og overrasket over beslutningen, sier ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie.

– Det skjer så mye i begge kommuner. Vi mener det er behov for rådmann og ledergruppe på heltid i begge kommuner, sier Røyken-ordfører Rune Kjølstad.

50 prosent leder

– Samarbeidet med Hurum har vært vellykka, og et spennende prosjekt som har pågått i mer enn et år når det avsluttes. Og det er ingen tvil om at dette har vært god læring for begge kommuner. Men det vi opplever nå er at det er så stor aktivitet og så mange prosjekter som skal følges opp at det er vanskelig å ha ledere i 50 prosent, fortsetter Rune Kjølstad.

I Hurum kommune ble de ansatte informert i dag og det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte i ettermiddag. Der skal saken diskuteres og det skal legges en plan for den videre prosessen.

Ville være i forkant

Røyken og Hurum startet samtalene om dette samarbeidet på forsommeren i fjor. Motivasjonen var å forsøke å være i forkant av ny kommunestruktur.

Men slitasjen på de kommunale lederne har vært stor, og Røyken har kommunalsjefer som søker seg bort fordi arbeidspresset har blitt for stort.

– Det gjør at vi må endre på dette, sier Rune Kjølstad.

– Vi er veldig skuffa og litt overrasket, sier Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum.

Skuffet

– Ordningen har vært utprøvd bare i åtte måneder og vi er veldig fornøyd med rådmannen og hans ledergruppe. Vi tror vi kunne ha samarbeidet tettere og etablert felles systemer, det ville lettet arbeidet både for rådmann og kommunalsjefer, sier Monica Vee Bratlie.

Tjenestene i Hurum vil ikke bli påvirket av Røykens beslutning, skriver kommunen i en pressemelding.