Rojalt bestikk lages for hånd

I en gammel fabrikk på Geilo lages det eksklusive og ettertraktede spisebestikket «Skaugum». Navnet bærer det etter en avtale med Kongen.

Skaugum bestikk

Bestikket bærer navnet «Skaugum», etter at Kong Haakon 7. svarte ja – så lenge bedriften ble drevet «skikkelig og ryddig».

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I fabrikken fra 1946 går maskinene for fullt til det arbeidet der det må brukes maskiner. Men hovedregelen er at nesten alle skjeene, knivene og gaflene til Skaugum bestikkfabrikk lages for hånd.

Bernt Junger

Bernt Junger, daglig leder på Skaugum bestikkfabrikk.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– De må i størst mulig grad håndlages, sier daglig leder på Skaugum bestikkfabrikk, Bernt Junger.

Junger, som tidligere har vært direktør på flere hoteller på Geilo, liker seg ikke på direktørkontoret på fabrikken. Derfor beveger han seg aller mest ute blant arbeiderne ved de aldrende maskinene. De fleste maskinene er fra 1946 da fabrikken ble etablert.

Her har Junger lært seg å slipe, polere og styre de aldrende maskinene slik de har blitt gjort de siste drøyt 70 årene.

– I og med at stålet i våre produkter er smidd, må man i størst mulig grade fullføre arbeidet for hånd, sier Junger og legger til:

– Ingen smidd kniv er helt lik en annen, derfor må vi i stor grad nytte oss av håndverk.

Skaugum bestikkfabrikk

Teakskaftene poleres.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Lite produksjon igjen

De fleste av fabrikkene i den tradisjonelle kniv- og øksebygda Geilo er i dag nedlagt eller baserer hele sin virksomhet i å videreselge produkter som før ble laget på Geilo.

Helt fra ca. år 500 f.Kr har det vært vunnet ut myrmalm i Norden. Så også på Geilo, der det etter hvert oppsto fabrikker som blant annet lagde økser, kniver og ljåer. Ljåen er i så måte et av de mest kjente produkter fra Geilo, der det nærmest tusset av private ljåsmeder.

I dag er det snart bare Skaugum-fabrikken som produserer sine egne produkter på Geilo uten å importere for videresalg. Men her satses det for tiden utelukkende på spisebestikk.

– Man skulle ikke tro at det var økonomi i å drive en slik gammel fabrikk, men det er det virkelig. Vi tjener gode penger og skaper gode arbeidsplasser her oppe i fjellbygda, sier han.

Skaugum bestikkfabrikk

Denne maskinen banker inn emblem på hver enkelt kniv.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Fikk tillatelse fra Kongen

Skaugum bestikkfabrikk, som inntil nylig bar navnet Geilo Jernvarefabrikk, ble startet i 1946 av Hermann Solhaug som også en periode var ordfører i Hol kommune. Han er bestefar til nåværende eier May Britt Solhaug Junger, ektefellen til daglig leder og medeier Bernt Junger.

Navnet Skaugum oppsto på Geilo etter at daværende styreleder i Geilo Jernvarefabrikk, Jens Christian Hauge, ringte direkte til Kong Haakon 7. og spurte om man fikk lov å bruke navnet. Det svarte kongen ja til, under forutsetning av at bedriften ble drevet «skikkelig og ryddig». Og navnet Skaugum bæres fortsatt av produktene fra fabrikken på Geilo.

Abdul og Jens Morten Rueslåtten

Abdul og Jens Morten Rue sliper knivskaft.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK