NRK Meny

River Dam Høgfoss i Lier

Dam Høgfoss i elva Glitra i Lier er i så dårlig stand at den nå skal rives. Dette vil føre til dårlig vannkvalitet og derfor tømmes fiskeoppdrettsanlegget nedenfor dammen. Drammen og omland fiskeadministrasjon (DOFA) benytter derfor nå også muligheten til å oppgradere fiskeoppdrettsanlegget. I disse dager tømmes fisken og den blir satt ut ulike steder i Finnemarka.