NRK Meny
Normal

Ringerike kommune får sterk kritikk av Helsetilsynet

Ringerike kommune mangler system for forsvarlig saksbehandling og oppfølging av sine helse- og omsorgstjenester.

Eldre kvinne med rullator

– Manglende rutiner for tildeling av omsorgstjenester er et rettssikkerhetsproblem, sier seniorrådgiver Wenche Jensen hos Fylkesmannen i Buskerud

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Alle avvik vi påpeker er i utgangspunktet brudd på loven og det er alvorlig, sier seniorrådgiver Wenche Jensen hos Fylkesmannen i Buskerud.

Lista over kritikkverdige forhold i styringen av helse- og omsorgssektoren er lang. Helsetilsynet peker blant annet på at de ansatte ikke informerer systematisk om tjenestetilbudet i Ringerike kommune, og at dette er et brudd på opplysningsplikten kommunen har.

Mangelfulle begrunnelser

Ringerike Rådhus

I rådhuset i Ringerike vedgår de at det er mangler med styringsrutinene, og at de nå er i gang med å rette opp det som kommer frem av kritikk.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Vedtakene om tjenester inneholder ingen vurdering av om brukeren fyller vilkårene etter pasient- og brukerrettighetsloven, og begrunnelsene i vedtakene er gjennomgående svært mangelfulle.

– Ringerike kommune har hatt en oppfatning av at det ikke er nødvendig å begrunne vedtak om å innvilge omsorgstjenester fra kommunen, men det er like viktig å bregrunne både når søknadene blir innvilget, som når de blir avslått. Det er viktig at søkerne vet hva som er lagt til grunn for vedtakene, sier seniorrådgiveren

Rettssikkerhet

Men kritikken stopper ikke der. For ifølge rapporten vurderer ikke kommunen systematisk om de tjenestene de tildeler er forsvarlige.

– Det er veldig vanskelig å vurdere om tjenestene brukeren får er forsvarlige, når kommunen ikke har oppgitt, eller har dokumentert brukerens behov.

Rapporten viser også at saksbehandlerne ikke har klare retningslinjer å gå etter. Det gir fare for forskjellsbehandling.

– Det finnes normer for hvilke tjenester de skal tildele, men når dette ikke er nedfelt i rutinene, er det grunn til å tro at saksbehandlere kan behandle saker forskjellig, og da blir dette et spørsmål om rettssikkerhet for brukerne, sier hun.

Vedgår mangler

Ringerike kommune vedgår at det er mangler med styringsrutinene, men konstituert kommunalsjef for helse og omsorg, Kirsten Orebråten er ikke enig i at kommunen driver forskjellsbehandling, eller at vedtakene er fattet på sviktende grunnlag.

– Saksbehandlerne er erfarne folk som har god oversikt, og de snakker jo med hverandre, så jeg tror ikke det er fare for forskjellsbehandling. Men når det er sagt, skal vi selvsagt gå grundig gjennom dette for å sikre oss at det ikke har skjedd, sier kommunalsjefen.

Kort frist

Helsetilsynet sier de ikke har gjort konkrete vurderinger av om brukerne virkelig får de tjenestene de har krav på, men at kritikken først og fremst går på hvordan kommunen styrer og kvalitetssikrer virksomheten.

Ringerike kommune har fått kort frist på seg til å rette opp de manglene helsetilsynet har pekt på, og kommunalsjefen sier de allerede er godt i gang.

Er du sikker på at brukere med omsorgsbehov i Ringerike får de tjenesten de har krav på?

– Ja, det er jeg.