Riksvei 7 åpen

Bilberger har tatt med seg bilene fra Veme. Det er normal ferdsel på riksvei 7 igjen.