Skal skille på ridende og syklende

Sykkel-, gang- og hesteveien som går fra Lierbyen mot Drammen forbi Linnesvollen skal oppgraderes. Det skal hindre konflikter mellom ridende og syklister.

Sykkel-, gang- og rideveien forbi Linnesvollen i Lier.

Denne strekningen forbi Linnesvollen skal gjøres helt om.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Det er bevilget nesten fem millioner kroner i forbindelse med Buskerudby-samarbeidet til oppgraderingen.

Hestemøkk på gang-, sykkel- og rideveien i Lier.

Syklister har irritert seg over blant annet hestemøkk på denne veien i perioder, mens de ridende har irritert seg over syklister som kommer syklende fort og skremmer hestene. Nå blir det trolig slutt på den konflikten.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Det har vært en del konflikter mellom syklister, gående og ridende på denne strekningen. De ridende opplever at en del syklister farer forbi for fort og dermed skremmer hestene. En del syklister irriterer seg over hestemøkk, og at det til tider kan være mange ridende på denne veien som er ment å deles mellom ridende, syklister og gående.

Håper flere kommer til å bruke sykkel

Synnøve Tovsrud, kommunalsjef for samfunn i Lier kommune.

Synnøve Tovsrud, kommunalsjef for samfunn i Lier kommune.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Kommunalsjef Synnøve Tovsrud i Lier sier de håper at oppgraderingen av veien skal føre til at flere kommer til å bruke veien uten at det oppstår konflikter.

– De ridende og gående eller syklister skal skilles. Det skal settes opp et 150 centimeter høy vegg som deler veien i to.

Veien skal også utvides med cirka tre meter. Det innebærer at en del av trærne langs alleen må fjernes.

– Men nye trær skal vokse opp igjen. Det er mange som liker denne idyllen skal etter hvert få oppleve den igjen, sier Tovsrud.

Kommer til å holde på i høst

Arbeidet starter opp i høst og skal være ferdig i løpet av året. En del av arbeidsperioden blir denne strekningen stengt.

– Men vi kommer til å skilte alternative veier slik at man kommer frem.

Skilt langs ride- og sykkelveien i Lier.

Det er vel dette det i bunn og grunn handler om; at ridende, gående og syklende må vise hensyn til hverandre.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK