– Dessverre klarte jeg ikke å holde meg unna gruvene

Den tiltalte 47-åringen erkjente delvis straffskyld for sølvtyveri, for å ha brutt kulturminneloven og for ulovlig oppbevaring av sprengstoff. Rettsaken mot ham startet i Kongsberg tingrett i dag.

Sølvskattter fra Kongsberg

Tiltalte lette etter sølv som dette i over tjue år i de gamle gruvene på Kongsberg.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

5. mai i 2012 ble den 47 år gamle tobarnsfaren tatt på fersk gjerning, etter at han i 20 år har forsynt seg med sølv og verdifulle krystaller fra de gamle sølvgruvene på Kongsberg. Mannen ble pågrepet i det han kom ut fra en av de vernede gruvene. Med seg i sekken hadde han en kalkspatkrystall.

I dag måtte 47-åringen møte i Kongsberg tingrett, tiltalt for grovt tyveri og for å ha brutt kulturminneloven. Tobarnsfaren fra Drammen har også ulovlig oppbevart 65 kilo sprengstoff med fare for andres liv.

Les også:

Holdt på i over 20 år

47-åringen sa i retten i dag at han ble interessert i mineraler allerede i 1988. Etter et par år tok han et kurs i fjellklatring, og da flere klatrere tok seg ned i sølvgruvene i mars 1991, gjorde de det tiltalte karakteriserer som et stort sølvfunn. Sølvet hevdet han ble funnet i gamle slagghauger, der det var lovlig å lete.

Den gang var det fri adgang til de gamle sølvgruvene, og det var vanlig at folk tok seg inn der.

Men i 1992 ble området midlertidig fredet etter kulturminneloven, og i 2003 ble det gamle kulturmiljøet rundt Kongsberg Sølvverk varig vernet. All ferdsel i gruveganger og bergrom ble da forbudt, uten særskilt tillatelse fra Buskerud fylkeskommune som har forvaltningsansvaret for området.

Tiltalte sa i dag at han var klar over fredningsbestemmelsene. Men spenningen etter å finne sølv og andre verdifulle mineraler ble for stor.

– Dessverre så klarte jeg ikke å holde meg unna gruvene, sa 47-åringen i retten i dag.

(saken fortsetter under bildet)

Presseoppbud

Det var et stort presseoppbud som fulgte rettssaken i Kongsberg tingrett i dag.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Lagde sin egen inngang

For spenningen tok overhånd. Tiltalte beskrev det som en skattejakt og et håp om å gjøre store oppdagelser. Når flesteparten av inngangene til gruvene ble fysisk stengt, fant han et søkk i terrenget og begynte å grave i området. Mot slutten av 1990-tallet hadde han kommet seg gjennom fjellet og hadde fri tilgang gjennom sin egen tunnel. Men dette hullet ble oppdaget av ansatte ved Norsk Bergverksmuseum, som fylte igjen åpningen han hadde lagd.

Så et drøyt tiår senere, bestemte tiltalte seg for å gjenåpne hullet. Etter iherdig innsats kunne 47-åringen fortsette sin virksomhet.

Da politiet ransaket hjemmet hans, fant de store mengder sølv og krystaller til en anslått verdi på rundt to millioner kroner. I gruva han kom opp fra, fant de utstyr som hadde blitt brukt til å lete etter bergkrystaller. Et strømaggregat, en bormaskin og sprengstoff.

På spørsmål fra aktor om hvor mange ganger han hadde sprengt nede i gruvene, svarer tiltalte:

– Den første gangen hullet var åpent, sprengte jeg to ganger, men bare små ladninger. Den andre gangen sprengte jeg også to ganger. Da boret jeg tolv til tretten hull, som alle ble fylt med mellom 250 og 300 gram sprengstoff.

Videre forklarte tiltalte at han aldri så på sprengningene som uforsvarlige, til tross for at gruvefjellet er et yndet turområde for byens befolkning.

– Jeg har aldri tenkt å sette noens liv i fare, sa 47-åringen til retten.

Målet var ikke å tjene penger

47-åringen hevder at han ikke har lett etter sølv og krystaller for å tjene penger. I enkelte tilfeller har han brukt det han har funnet for å bytte til seg krystaller fra andre samlere.

Ved ett tilfelle har han solgt en anataskrystall tilbake til Norsk Bergverksmuseum for 40.000 kroner. I den forbindelse er den tidligere direktøren ved museet mistenkt for helerivirksomhet.

47-åringen hevder at målet hans var å levere hele samlingen med krystaller til museet. Det at den tidligere direktøren kjøpte en krystall, mener han vitner om at museet viste en stilltiende aksept for hans virksomhet. Museet hadde et ønske om å få opp krystallene, hevder den tiltalte.

Viktig rettssak

Hans Egil Seljordslia

Aktor Hans Egil Seljordslia.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det ligger fortsatt store verdier i gruvene på Kongsberg, og aktor Hans Egil Seljordslia mener det er viktig å få en fellende dom i denne saken.

– Det er viktig å understreke at det er et fredet område. Myndighetene mener det har stor kulturhistorisk interesse, og av sikkerhetsmessige grunner bør ikke folk ferdes inne i gruvene, sier Seljordslia.

Kommet ut av proporsjoner

Tiltaltes forsvarer, Fredrik Neumann, synes det er en spesiell sak.

Fredrik Neumann

Forsvarer Fredrik Neumann.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Saken er enestående i den forstand at det ikke er alminnelig at enkeltpersoner går inn i gruvene for å hakke og sprenge ut sølv og krystaller. Tiltalte innrømmer jo også at hans hobby har kommet ut av proporsjoner, sier Neumann.

Forsvareren mener det må få betydning for rettssaken at deler av forholdene i tiltalen ligger langt tilbake i tid.

– En del av tiltalepostene er foreldet, og noen av de mineralene han har samlet inn er jo gjort på lovlig vis. Det er derfor han innrømmer bare delvis straffskyld, sier Neumann.

Erstatningskrav

Norsk Bergverksmuseum har fremmet et erstatningskrav mot mannen på 484.000 kroner. Et beløp forsvareren mener er altfor høyt.

– Spesifikasjonen fra Bergverksmuseet omfatter mye mer enn det han har gjort. Det har vært stor trafikk i disse gruvene i tjue år fra masse eventyrere. Så det er grunnlag for noe erstatning, men det blir opp til retten å vurdere størrelsen, sier forsvarer Neumann.

For det grove tyveriet er strafferammen seks år, mens brudd på kulturminneloven kan straffes med inntil ett år. Det er satt av tre dager til rettssaken.