NRK Meny

Renere Drammensfjord

Det går stadig bedre med rensingen av Drammensfjorden, viser en ny rapport fra Norges Geotekniske Institutt. Indre del av fjorden har vært sterkt forurenset etter utslipp av miljøgifter fra gammel industri og avrenning fra byen. Drammensfjorden er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.