Endrer ikke planer for 22. juli-minnesmerke

Varselet om søksmål fra naboer gir ikke grunnlag for å endre planene for et minnesmerke ved Sørbråten, mener regjeringen.

Planlagt minnesmerke Sørbråten

Striden rundt det planlagte minnesmerket på Sørbråten i Hole havner nå i retten.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Det går fram av et svarbrev sendt torsdag, signert kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Stabell

Advokat Harald Stabell representerer naboene.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tidligere denne måneden varslet naboer via advokat Harald Stabell at de vil gå til søksmål mot staten dersom ikke 22. juli-minnesmerket «Memory Wound» på Sørbråten i Hole kommune stanses. Fristen for å svare var to uker.

Nå havner saken i retten, ifølge advokaten.

– Så lenge staten ikke har tatt til fornuft og hørt på naboene, så vil det komme en stevning så raskt vi får utarbeidet den, sier Stabell.

– Har tatt hensyn

Jan Tore Sanner

Statsråd Jan Tore Sanner.

Foto: NRK

– Vi har stor forståelse for at det blant naboer kan oppleves som vanskelig at det nå skal etableres et nasjonalt minnested i nærområdet. Samtidig er det en forventning hos etterlatte, overlevende og storsamfunnet for øvrig at minnestedet etableres, skriver statsrådene i brevet.

– For å forsøke å finne fram til en løsning alle kan enes om, har det i forkant av planvedtaket blitt avholdt flere møter med representanter fra lokalsamfunnet, velforeningen og fra de etterlatte og AUF. Det har ikke lyktes å finne en løsning som alle kan godta, men hensynet til naboene er grundig vurdert i planvedtaket, heter det videre.