Redusert opplegg etter avsporing

Opplegget på Krøderbanen blir redusert i morgen som følge av avsporinga i ettermiddag. Det skal kjøres buss for tog fra Vikersund til Kløftefoss og motorvogn fra Krøderen til Kløftefoss, opplyser museumsbestyrer Ellen Sletvold. For begge alternativene arrangeres det fortsatt togran i westernstil på Kløftefoss. Rundt 300 har forhåndsbestilt billetter, men disse kan få pengene tilbake dersom de ikke ønsker å være med på det reduserte opplegget, sier Sletvold.

Veterantog på Krøderbanen sporet av
Foto: Audun Torsdalen / NRK