NRK Meny
Normal

Stor skuffelse blant politiansatte

Politidirektoratets avgjørelse om å legge hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt til Tønsberg vekker sterke reaksjoner i Drammen. Et valg for fortiden, mener drammensordføreren.

Politihuset i Drammen

I sjette etasje i politihuset i Drammen sitter vaktsentralene for ambulanse, brann og politi sammen. Nå forsvinner samlokaliseringen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Vi er skuffet, og det er en vanskelig dag, særlig for dem som jobber i operasjonssentralen. Vi hadde håpet at hovedsetet skulle havne her, sier lederen i Politiets Fellesforbund i Søndre Buskerud politidistrikt, Astrid Røren.

Onsdag ble det kjent at Politidirektoratet legger hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt til Tønsberg. I oktober foreslo de at det nye politidistriktet skulle styres fra Drammen, men etter høringsrunden snudde Politidirektoratet.

Røren mener de har gjort det de kan for å sikre at hovedsetet og operasjonssentralen havnet i Drammen.

Astrid Røren

Astrid Røren i Politiets Fellesforbund sier særlig de som jobber på operasjonssentralen i Drammen har en tøff dag på jobb.

Foto: Roger Lien / NRK

– Vi har argumentert godt, men det var jevnt mellom Drammen og Tønsberg. Det valget som er tatt, må vi bare forholde oss til, sier Røren.

I Drammen har nødetatene de siste årene jobbet i en samlokalisert sentral. Den kommer til å bli lagt ned, når politiets operasjonsledere etter 1. januar skal sitte i Tønsberg. Det mener Røren vil gå utover folk i drammensdistriktet.

– En stund framover tror vi tilbudet til publikum blir dårligere, og det er synd.

Les også:

Ansatte er skuffet

Dagens politimester i Søndre Buskerud, Johan Brekke, tror ikke folk flest vil merke noe til avgjørelsen. Han er likevel klar på at han gjerne skulle sett at hovedsetet havnet i Drammen.

Johan Brekke

Politimester Johan Brekke var den som overbrakte nyheten til de ansatte i Drammen. Selv tar han over som politimester for Innlandet politidistrikt fra 1. januar.

Foto: Roger Lien / NRK

– Vi mente den beste løsningen var å legge det hit, med bakgrunn i den samlokaliserte nødsentralen. Der har vi utviklet et godt miljø med masse kompetanse, for å kunne levere så gode tjenester som mulig, sier Brekke.

Preger avgjørelsen arbeidet i Søndre Buskerud?

– Akkurat nå er folk veldig skuffet. Det skal de være, når resultatet blir et annet enn vi har jobbet for og håpt på, sier Brekke.

Humlegård: – Bedre for rekrutteringen

Geografisk beliggenhet, mulighet for videre utbygging og kompetanse er grunnene til at det ble Tønsberg framfor Drammen.

– Vi et bra forslag til hvordan vi lett kan utvide, med AMK-sentral eller 110-sentral, uten at det berører tjenesten. I Tønsberg har de tunge fagmiljøer som er beredt til å påta seg jobben. I tillegg er det kort vei for folk fra Drammen og folk fra Grenland, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Valg for fortiden

Ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen, reagerer kraftig på vrakingen av elvebyen. Han kaller avgjørelsen et valg for fortiden.

– Drammen befinner seg i pendleravstand for om lag en million mennesker. Et variert næringsliv vil kunne ha tilbudt egnet arbeid til ektefeller og samboere av dem som jobber i politihuset. Tønsberg har ikke de samme mulighetene, og denne forskjellen vil forsterkes. Å legge politiets hovedkvarter til Tønsberg er derfor et valg for fortiden, sier Opdal Hansen.

Etter at direktoratet selv gikk inn for Drammen, mener ordføreren at høringsrunden styrket elvebyen ytterligere. Han trekker også fram den samlokaliserte nødsentralen som et viktig argument for Drammen.

Tore Opdal Hansen

Drammensordfører Tore Opdal Hansen er ikke nådeløs i sin kritikk av Politidirektoratet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Slike sentraler skal etableres i alle de nye politidistriktene. Som eneste operative samordnede alarmsentral i landet, ville Drammen kunne ha tjent som et referanseprosjekt og en læringsbase for oppbyggingen av tilsvarende sentraler i de andre politidistriktene. Denne muligheten går nå tapt, og jeg kan vanskelig se det som noe annet enn et feilgrep og et stort tilbakeskritt, avslutter Opdal Hansen.