Rapporterer ikke feil

Feil og mangler i eldreomsorgen i Kongsberg meldes i svært liten grad oppover i systemet.

Eldreomsorg
Foto: Tormod Strand / NRK

Det mangler hundrevis av avviksmeldinger, mener Fylkeslegen i Buskerud som nylig tok en stikkprøve i den hjemmebaserte omsorgen i Hvittingfoss.

Lovpålagt å melde fra

Når det skjer små eller store uhell eller gjøres feil i det daglige arbeidet, eller når de eldre ikke får det tilbudet de har krav på, skal pleierene skrive en såkalt avviksmelding. Dette er nedfelt i lover og forskrifter som regulerer driften av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner.

-I løpet av et år skulle hjemmetjenesten i Hvittingfoss ha meldt inn flere hundre avvik, mener seniorrådgiver Ellisiv Hegna hos fylkeslegen.

-Fire eller fem registrerte avvik hver dag hadde ikke vært påfallende, sier Hegna.

Årsaker til manglende rapportering

 

I hele pleie og omsorgstjenesten i Kongsberg ble det i august i år levert kun 44 avviksmeldinger. I september var tallet 34. Årsakene til at det svikter er flere, mener Fylkeslegen.

Fagforbundet i Kongsberg kjenner godt til problemet og er ikke overrasket over Fylkeslegens funn.

-Folk opplever at de har dårlig tid og at de ikke får tilbakemelding på hvordan eventuelle avviksmeldinger blir fulgt opp, sier tillitsvalgt Irene Torberg.

Hun vet hvordan pleierne kan kan bidra til å få sannheten om pleie- og omsorgstjenesten opp på bordet. -Skjemaet hvor avik skal registreres kan tas med av den ansatte, slik at det kan fylles ut når det er tid iløpet av arbeidsdagen.

 

Illustrasjonsfoto
Foto: Bertil Persson / Scanpix

 

Kunne unngått refs for dårlige forhold

Dersom avviksregistreringen hadde fungert skikkelig i Kongsberg, hadde man kanskje sluppet oppslagene den siste tiden i lokalavis, radio og riksdekkende tv om kritikkverdige forhold i kommunens eldreomsorg, mener Fagforbundet.

-Vi har i flere år forsøkt å få rutiner for avviksregistrering, men det har ikke fungert, sier Irene Torberg.

Hittil har skjemaene blitt liggende i skuffer og skap hos mellomledere som ikke har visst hva de skulle gjøre med dem.

Uverdige boforhold for eldre
Foto: NRK

Skal bli bedre

Rådmann Astrid Sommerstad i Kongsberg kommune innrømmer at avviksregistreringen i pleie- og omsorgstjenesten er for dårlig. Tallene fra Hvittingfoss taler sitt språk.

-Det fungerer ikke godt nok, men det er i ferd med å bli bedre, sier Sommerstad.

Hun sier Kongsberg kommune skal ha kultur for å melde fra om kritikkverdige forhold, slik at eventuelle kritikkverdige forhold kan rettes opp.