Protesterer mot skolenedlegging

Onsdag ettermiddag mottok ordføreren 500 protestunderskrifter mot planlagte skolenedleggelser i Ringerike. Stranden skole med 36 elever er foreslått lagt ned allerede fra høsten fordi kommunen må spare penger. Leder Herman Henrik Bay i Ringerike kommunale foreldreutvalg og leder av FAU ved Stranden skole, Janne Solli, sier foreldre føler seg overkjørt av saksbehandlingen til kommunen.

Underskrifter
Foto: Anette Skafjeld