NRK Meny
Normal

Protesterer mot nytt avfallsanlegg

Et nytt avfallsanlegg på Eikhaugen i Drammen vil gi både forurensning, lukt og mye tungtrafikk, hevder naboene. Nå sier politikerne nei.

Eikhaugen

Her på Eikhaugen ønsker Ragn-Sells AS å etablere et nytt avfallsanlegg.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Langs E18 på Eikhaugen i Drammen planlegger gjenvinningsfirmaet Ragn-Sells AS å bygge et nytt avfallsanlegg inne utgangen av 2016. Anlegget skal brukes til sortering av papir, plast og metall, og avfallet skal selges videre på råvaremarkedet.

Rundt området ligger boligfeltene tett i tett, og planene om det nye avfallsanlegget har fått naboer og velforeninger til å protestere.

Håvard Brattås

Håvard Brattås og mange hundre av hans naboer på Åskollen og i Kobbervikdalen protesterer mot planene.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Problemene folk vil oppleve, avhenger litt av hvor de bor. Trafikken blir et betydelig problem, fordi det ikke er mulig å kjøre av på E18. Vi frykter dessuten lukt og støy, sier leder i Eikelunden vel, Håvard Brattås.

Han og de andre naboene vet hva det vil si å ha et avfallsanlegg i nærheten. Fra Lindum har de i lengre tid vært plaget med vond lukt.

Frykter søppelberg

Fylkesmannen i Buskerud har gitt sin tillatelse til anlegget på Eikhaugen, men naboene mener den er gitt på feil grunnlag. De frykter at forholdene ved avfallsanlegget skal bli som ved et tilsvarende anlegg Ragn-Sells har i Lier.

– Der ligger anlegget under tak, slik som det er planlagt her, men i Lier tyter søpla ut over alt. Det virker som om det er greit for Fylkesmannen at det ser sånn ut, sier Brattås.

Forholder seg til reguleringsplanen

Ragn-Sells AS tilbakeviser kritikken og forsikrer at de skal drive innenfor de rammene som gjelder for området.

– Vi har ikke lov til å slippe ut uakseptabel lukt, og vi har ikke lov til å sjenere naboene med støy. Trafikken blir innenfor de rammene som ligger i reguleringsplanen for området, sier miljødirektør Cecilie Lind i Ragns-Sells AS.

Sammenligningen med anlegget i Lier er tatt ut av lufta, mener Lind.

– Det er bygd i en annen tid. Anlegget der er altfor trangt for oss. Dette anlegget på Eikhaugen er av en helt annet standard, sier Lind.

Politikerne stanser anlegget

Johan Baumann

Johan Baumann sier politikerne kommer til å si nei til søknadene om dispensasjon.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Tirsdag kveld skal formannskapet i Drammen behandle saken. Høyres gruppeleder, Johann Baumann, sier både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre står bak et forslag om ikke å innvilge søknadene.

– Vi har diskutert saken sammen med Kristelig Folkeparti, og er enige om at søknadene om dispensasjon ikke vil bli innvilget. Det betyr at hvis dette tiltaket skal reises så må man søke om en helt ny reguleringsplan, og så behandles ut ifra det, sier Baumann.

Han sier formannskapet har lagt stor vekt på beboernes meninger og at det nå er opp til Ragn-Sells å eventuelt søke på nytt.

– Beboernes synspunkter har hatt stor vekt, spesielt fordi dette er vedtatte reguleringsplaner som det søkes dispensasjon fra. Og de bor jo der på bakgrunn av de tidligere reguleringsplanene, avslutter Baumann.