NRK Meny
Normal

Protesterer mot avfallsanlegg

Flere naboer protesterer mot et planlagt avfallsanlegg i Røyken. – De har ingenting å frykte, sier prosjektsjef.

Søppelstrid i Røyken

Svein Fjeldheim

Sekretær Svein Fjeldheim i Hyggen Vel.

Foto: Harald Inderhaug / NRK
Deponi Røyken

Sverre Fjeldheim viser frem planene.

Foto: Harald Inderhaug / NRK
Gorm Eine Thune

Prosjektsjef Gorm Eine Thune. Her på Lindums avfallsanlegg i Lier.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Lindum Oredalen AS og Røyken Eiendomsutvikling vil bygge et avfallsanlegg for deponering av forurenset bygningsmasse i Mastedalen i Røyken kommune. Det får naboene til å reagere.

– De klarer å finne det mest idylliske stedet langs hele Drammensfjorden. De ønsker å legge et deponi for forurensede masser like ved en barneskole, barnehager og boligfelt, sier sekretær Sverre Fjeldheim i Hyggen Vel.

Fjeldheim fikk tidligere denne uken en e-post der han ble varslet om planene.

Frykter forurensing

Større byggeaktivitet og mangel på avfallsdeponi gjør at Lindum ønsker å opprette et nytt anlegg. Sverre Fjeldheim mener kommunen heller bør benytte områder som allerede er regulert for avfallshåndtering i dag.

– Det er helt utrolig at de gjør noe så dumt og ulogisk, sier Fjeldheim.

Ifølge Fjeldheim frykter flere naboer at det skal lekke miljøgifter ut i grunnvannet.

– Vi blir utsatt for en risiko som vil være der for evig og alltid. Det vil skape mye støv og støy så fort det blåser litt denne veien.

– Ingen grunn til bekymring

Prosjektsjef Gorm Eine Thune mener at naboene ikke trenger å være bekymret.

– Jeg vil si at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for at det skal spres forurensing fra anlegget. Vi lager en konstruksjon som gjør at det ikke kommer vann ut av deponiet og inn i grunnvannet, sier Thune.

Han forstår likevel at naboene er skeptiske.

– Vi skal ha en åpen dialog med naboene og håper å få til en god prosess, sier prosjektsjefen.