Hopp til innhold

Politiet vil teste ut kroppskamera

Advokat Morten Kjensli mener politivoldssaken i Kongsberg aktualiserer bruk av såkalt kroppskamera. Nå vil politiet teste ut ordningen til neste år.

Kamera på politiuniform

Politiet i Oslo testet kroppskamera i 2015. Neste år vil politiet gjøre en ny test.

Foto: Politiet

Da politimannen slo løs med knyttet neve under en pågripelse i Kongsberg, ble det hele fanget opp på et videokamera.

Advokat Morten Kjensli.

Advokat Morten Kjensli.

Foto: Privat

Det ble trolig avgjørende for at saken endte med en voldstiltale mot polititjenestemannen.

Nå mener en av advokatene som representerer mannen som ble slått, at politiet bør ta i bruk såkalte kroppskamera.

Hadde dette skjedd et annet sted, ville de som ble utsatt for den behandlingen, hatt et større problem for å bli trodd i deres fremstilling av det som skjedde, sier Morten Kjensli.

Han mener kroppskamera også kan være til politiets fordel.

Jeg mener det er en viktig ordning. Det vil bidra til at man får en god oversikt i hver enkelt sak. Også i alle mulige situasjoner politiet kommer opp i. Både for deres trygghet og andres trygghet, sier Kjensli.

  • Si din mening om bruk av kroppskamera nederst i saken.

SLAG: Her blir Kevin Simensen (26) slått med knyttet neve av politiet.

Kongsbergs befolkning ønsker kroppskamera

Kroppskamera, også kjent som «body cam», brukes av politiet i flere andre land.

De er små og kompakte, og festes ofte på skjorten hos politiet. De tar opp både lyd og bilde.

I en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, viser at 68 prosent av befolkningen i Kongsberg synes politiet her til lands bør begynne å bruke kroppskamera.

I aldersgruppen 18–29 er tallene høyere: 80 prosent av mennene og 75 prosent av kvinnene svarer «Ja» til å ha kroppskamera på politiet.

I samme undersøkelse svarte 92 prosent at de har kjennskap til voldsepisoden i fjor høst, hvor en polititjenesteperson er tiltalt.

Etter hendelsen fikk en annen politimann et forelegg på 12.000 kroner for å ha slettet en video fra en mobiltelefon.

Ny test til neste år

Kroppskamera ble testet ut i en prøveordning i Oslo i 2015. Nå bekrefter politidirektøren av ordningen skal prøves ut på nytt til neste år.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier de skal forberede en pilot for kroppskamera nå til høsten.

Foto: Heiko Junge

Vi skal forberede en pilot nå høsten 2023, med formål om å ha en litt mer omfattende testing av kroppskamera i 2024, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Under prøveperioden i 2015 brukte Oslopolitiet tre kameraer i en periode på fire uker.

Disse var ikke slått på hele tiden, samtidig som videoene ble kryptert. Prosjektet ble ikke videreført.

Bør politiet i Norge begynne å bruke kroppskamera?

Tidligere har politioverbetjent Trond Kyrre Simensen ved Politihøgskolen sagt at det er både positive og negative sider ved bruk av kroppskamera.

– En pågripelse kan for mange se brutal ut, selv om den er legitim. I tillegg kan folk føle seg overvåket når politiet bruker kroppskamera hele tiden, sa han.

NRK har forsøkt å få en uttalelse fra både politiet i Sør-Øst og Politiets Fellesforbund. Ingen har tatt klart et standpunkt til kroppskamera, og vil derfor ikke kommentere saken.

Sør-Øst politidistrikt sier også at de ikke vil si noe om et slikt tiltak før etter saken mot den tiltalte politimannen er ferdigbehandlet.

Videoen, tatt opp med kroppskamera i 2017, viser minuttene før politiet i Las Vegas vet hvor skytingen kommer fra. Bilder fra LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT.

Videoen, tatt opp med kroppskamera i 2017, viser minuttene før politiet i Las Vegas vet hvor skytingen kommer fra. Bilder fra LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT.

Må kanskje lovendringer til

Å å innføre bruk av kroppskamera innebærer en rekke utfordringer knyttet til personvern.

Blant annet skal det avgjøres hvem som skal ha tilgang til videobildene, hvordan de skal lagres, og om det skal registreres lyd og bilde fra hele arbeidsdagen.

Alt dette håper politidirektøren å få svar på til neste år.

Det kan hende denne piloten vil avdekke at det er behov for regelverksutvikling om vi skal innføre dette permanent, sier hun.

Jan Henrik Mjønes Nielsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Jan Henrik Mjønes Nielsen i Datatilsynet er opptatt av at politiet gjør et grundig arbeid om de skal bruke kroppskamera.

Foto: Ilja C. Hendel

Les også Studie: Færre klager på politifolk som kameraovervåkes

Kroppskamera

Bekymret for databehandlingen

Behandlingen av videoene og dataene som samles inn er avgjørende for at dette skal fungere, sier Jan Henrik Mjønes Nielsen i Datatilsynet.

I pågripelser hvor man er inne hos andre personers hjem, vil det kunne oppleves som ganske nærgående at politiet lagrer det som foregår. Dette berører både gjerningspersoner, ofre og tredjeparter., sier den juridiske seniorrådgiveren.

Datatilsynet ser at kroppskamera kan være et nyttig verktøy for politiet, men:

Vi er bekymret for at dette vil samle inn veldig mye data som blir liggende hos politiet, sier han.

  • Hva mener du? Bør politiet i Norge ta i bruk kroppskamera?