Her blir antallet politibetjenter halvert grunnet Utøya-arbeid

I Hallingdal vil nærmere 50 prosent av politibetjentene på lensmannskontorene forsvinne i løpet av de neste månedene.

Hyttefelt i Hallingdal.

Det er stor mangel på politibetjenter i Hallingdal etter et lite skred av permisjonssøknader og Utøya-saken.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Dette skaper en viss bekymring for lensmann Bent Øye, ved Gol og Hemsedal lensmannskontor.

For med permisjoner og politibetjenter som arbeider med Utøya-saken så vil hele Hallingdal og Nore og Uvdal stå uten åtte av 17 ansatte politibetjenter i løpet av kort tid.

– Det er ganske mange. Nå er det ikke riktig at det er åtte personer borte akkurat nå, men hvis vi ikke får erstattet med nye folk, så vil vi ut i november stå overfor at vi er åtte personer mindre enn det er i dag.

Politiet arbeider ved Utøya

Politiet arbeider ved Utøya.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Mener beredskapen ikke blir svekket

Likevel er ikke lensmannen redd for at det skal gå ut over den operative beredskapen i Hallingdal og Nore og Uvdal.

Bent Øye

Lensmann Bent Øye er bekymret for bemanningssituasjonen, men tror likevel at dette vil løse seg.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er ikke for lite folk til å ivareta beredskapen, men vi har en situasjon der det er flere folk som har søkt om permisjon og fått innvilget det. I tillegg så må vi avgi en del folk til Hønefoss i forbindelse med Utøya-hendelsen.

Men det er på det rene at bemanningsmangelen kan få konsekvenser for den vanlig mannen i gata, selv om Øye samtidig hevder at beredskapen er ivaretatt.

– Vi lensmennene i Hallingdal og Nore og Uvdal har vært veldig klare på at beredskapen skal ivaretas. Det er vi helt samstemte om, sammen med politimesteren i Nordre Buskerud. Det publikum kan merke det på, er at det ved enkelte lensmannskontor kan være noe begrenset kapasitet på saksbehandling.

Ønsker seg til Hallingdal

Lensmannen er imidlertid positiv til å få rekruttert nye folk til Hallingdal. Det skal ikke bli noe problem.

– Nei, det er god søkning. Det har jo vært fremme i media de siste to årene at det er vanskelig å få jobb, så vi forventer at det blir god søkning.

– Per i dag så har vi fire vikarer som alle sammen gikk ut av politihøgskolen i vår. Vi forventer derfor at noen av dem søker på de fem stillingene vi kommer til å lyse ut nå i nær fremtid