NRK Meny
Normal

Politikerne i Buskerud går for tunnel

Fylkesutvalget i Buskerud mener tunnel er den beste løsningen for nytt løp for riksveg 23 Oslofjordforbindelsen. De mener planleggingen og byggingen må skje raskest mulig.

Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen har vært omstridt, men nå mener fylkespolitikerne i Buskerud at en tunnel er det beste for å på plass en løsning raskt.

Foto: Hina Aslam

Onsdag ettermiddag behandlet fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune høringsuttalelsen for nye vegløsninger for kryssing av Oslofjorden.

Fylkespolitikerne er spesielt opptatt av at det blir en effektiv planlegging og bygging. De mener hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest må sees i sammenheng, og at hele strekningen må ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen.

Les også:

Raskt på plass

Trond Johansen

Leder i samferdselsutvalget i Buskerud, Trond Johansen mener det haster å få på plass en løsning for riksvei 23, og at det er viktigst.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi er veldig opptatt av at Oslofjordforbindelsen ikke blir forsinket, og kan ikke ta sjansen på at det skal settes i gang nye utredninger og et langt planarbeid før en eventuell bro kan vedtas, sier leder i samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune, Trond Johansen (KrF).

Han forteller at fylkespolitikerne har stilt spørsmål, og fått til svar at planleggingen av en ny bro teoretisk vil ta fire år ekstra, i praksis trolig enda lengre tid.

– I planleggingen av en ny tunnel er det full fart fremover, og de har kommet ganske langt. For oss er det aller viktigste at en den nye Oslofjordforbindelsen kommer på plass raskt, sier Johansen.

Les også:

Han sier det også har kommet fram at en bro blir 10 milliarder kroner dyrere.

– Dette er penger vi ikke har, og om vi skulle få 10 milliarder ekstra, er det veldig mange andre prosjekter vi kunne prioritert, sier han.

Anbefaling om bro

Bru over Håøya

Buskerudpolitikerne er redde en bro over Håøya vil forsinke Oslofjordforbindelsen.

Foto: Rambøll for Statens Vegvesen

Utredningen som er lagt frem for politikerne til høring er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Anbefalingen i denne utredningen er at bro vil gi best nytte på lang sikt, og være den beste løsningen samfunnsøkonomisk, men at tunnel også vil være en god løsning for å ivareta trafikksikkerhet, kapasitet og forutsigbarhet.

Nå sier fylkespolitikerne at de fortrekker den siste løsningen.

Fylkesutvalget ønsker også et alternativt konsept hvor videre plan- og analysearbeid for ny kryssing av Oslofjorden konsentreres om alternativet med veg og jernbane over Hurums sydspiss, og videre mot Sande med tilkobling til Vestfoldbanen og E18 i syd. Dette kommer i tillegg til bygging av ny tunnel for rv. 23.