Plankontoret i Hønefoss åpner

Det regionale plankontoret i Hønefoss åpner i dag, fredag. Det er kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, som i samarbeid med Buskerud fylkeskommune har etablert plansamarbeidet. Plankontoret vil bestå av om lag 10 årsverk og de første medarbeiderne er allerede på plass i paviljongen ved Rådhuset i Osloveien.