Personopplysninger lå ute

Datatilsynet har registrert en stor økning saker om brudd på personvernreglene. I Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble det oppdaget at vitnemål og ansettelseskontrakter lå tilgjengelig for alle ansatte. Det er alvorlig sier ledelsen i Datatilsynet: