NRK Meny

Penger til e-bøker

Buskerud fylkeskommune bevilger 200 000 kroner til innkjøp av flere e-bøker ved bibliotekene i fylket. Ifølge fylkeskommunen er utlån av e-bøker en tjeneste som både er kostbar og komplisert å sette i verk for det enkelte bibliotek, og at uten en samordning ville dette vært utenfor rekkevidde for mange kommuner. 17 kommuner i Buskerud er med i ordningen og flere vil komme til i 2015.