NRK Meny
Normal

Pasientsenger står tomme

En døgnåpen sengepost på legevakta skulle føre til færre innleggelser ved sykehusene, men sengene står tomme mesteparten av tiden.

Tom seng på legevakt

Det er mange ledige sengeplasser på legevakta i Drammen. Siden september i fjor har det ikke vært fullt belegg en eneste dag.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Samhandlingssjef Ingvild Andersen

Samhandlingssjef Ingvild Andersen ved Drammen sykehus.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK
Pasientombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen

Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det er en ny måte å jobbe på i kommunehelsetjenesten, og vi skal gi det tid. Det er veldig viktig at vi legger de riktige pasientene på sengeposten. Pasientene skal legges inn på sykehus dersom legen er usikker, sier samhandlingssjef Ingvild Andersen ved Drammen sykehus.

Kun 20 prosent av plassene ved legevakta for Drammensregionen har vært i bruk siden åpningen 1. september 2013. Sengeposten er ment for stabile pasienter som trenger behandling i noen få dager.

I begynnelsen var mange fastleger skeptiske til å legge inn pasienter på legevakta, men samhandlingssjefen mener det er iferd med å endre seg.

Pasientombudet kritisk

Pasientombudet i Buskerud mener derimot at sykehusene og kommunene har fått nok tid.

– Det er lenge siden samhandlingsreformen ble vedtatt, og det er godt kommunisert ut hva som er innholdet i den. Når sengene er oppe og står, bør alle kjenne til at de skal brukes. Det er en for dårlig forklaring, sier pasient- og brukerombud Anne-Lene Arnesen.

Kommunene fikk et større ansvar for å følge opp egne borgere da samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. En sengepost på legevakta var et av tiltakene.

– Pasientene skal ha mest mulig ut av pengene som finnes i helsesystemet. Når senger står tomme betyr det at det er en kapasitet som ikke blir brukt godt nok, sier pasientombudet.

Det er fastleger, akuttmottaket på sykehuset og legevaktleger som kan legge inn pasienter på legevakta.

– Det kan for eksempel være personer som er dehydrert, eller pasienter som trenger antibiotika intravenøst, sier avdelingssykepleier Torunn Lauritzen.

Ifølge sykepleieren er pasientene som regel i aldersgruppen 18–49 år.

Pasientrom legevakt

Det er åtte senger på legevakta for Drammensregionen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Antallet sengeplasser skal dobles

Ved utgangen av 2013 var det 339 døgnplasser på legevaktene her i landet. Målet er ifølge Helsedirektoratet at antallet plasser skal dobles innen 2016.

Økningen skjer til tross for at det er lavt belegg flere steder i landet. Samhandlingssjefen i Drammen mener pasientene er viktigere enn tall.

– Det som er viktig for oss er at det er de riktige pasientene som ligger på sengeposten. Prosenten er ikke så viktig, sier Andersen.

Samhandlingssjefen sier at de har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasienter som har vært innlagt på sengeposten.