NRK Meny
Normal

Pantelapp på 350 000 kroner

Hvert år legger påsketurister igjen flasker til Røde Kors. Pengene sikrer god beredskap.

Knut Karlstad, Sten Hesla og Ulf Berger, Gol Røde Kors

Panteflaskene sikrer driften av Røde Kors i Hallingdal. Fra venstre Knut Karlstad, Sten Hesla og Ulf Berger.

Foto: Røde Kors Buskerud

Rundt omkring i Buskerud står flere containere klare til å ta imot pant fra folk i fjellet.

Røde Kors sine står ute hele året, men det er først og fremst i påsken at pantecontainerne virkelig fylles til randen.

Mari Ann Morken, Buskerud Røde Kors

Mari Ann Morken sier pengene er viktige for driften. Spesielt fordi det er frie midler.

Foto: Røde Kors

– Vi håper og tror at vi vil ligge på 350 000 kroner denne påsken, fordelt på kommunene i Hallingdal, sier daglig leder i Buskerud Røde Kors, Mari Ann Morken.

Hun forteller at dette er på nivå med tidligere år, og mener at flaskecontainerne også er et godt miljøtiltak.

Viktige midler

Røde Kors har også inntekter fra panteautomatene, gitt at folk trykker på knappen for pantelotteriet. De 350 000 kronene kommer dermed i tillegg til dette. Ifølge Morken er det midler som er helt nødvendige, spesielt fordi det er frie midler som Røde Kors kan bruke som de ønsker.

– Det er mye penger, men det er viktige penger. Som en frivillig organisasjon kan vi søke en del midler, men de er veldig ofte øremerkede. Det er vanskelig å få midler til drift, så vi er ganske avhengige av å få inn disse pengene, forklarer Morken.

Frivillighet er kostbart

Knut Karlstad med bilen full av panteflasker

Det blir fort en del billass når pant for 350 000 kroner skal leveres.

Foto: Røde Kors Buskerud

Pengene brukes også på å styrke beredskapen.

– Vi er veldig opptatt av å ha en god beredskap. Vi er jo et supplement til det offentlige, og det krever at vi leverer kvalitet. For å ha det må vi ha gode kurs, vi må øve mye og vi må være klare og beredte til enhver tid, sier Morken før hun legger til:

– Det koster jo faktisk. Selv om det høres billig ut når vi snakker om frivillighet, så er det likevel ganske kostbart.

Til syvende og sist så kan det tenkes at panten fra den tomme brusflaska du kastet kommer deg til gode. Spesielt hvis pengene brukes på trening av mannskaper.

– Du vil vel helst at vi skal kunne både skred og søk, og det kan jeg love at vi kan i hele fylket. Nettopp fordi vi bruker så mye tid på å øve og å være ute. Så ja, det kommer direkte tilbake til deg som medborger, avslutter Morken.