NRK Meny

Overforbruk i Drammen

Drammen kommune brukte 4,8 millioner kroner mer enn planlagt de to første månedene i år. Det viser kommunens økonomirapport. Dersom dette overforbruket fortsetter, vil kommunen bruke 30–40 millioner kroner mer enn planene tillater i 2014. I tillegg var skatteinntektene ved utgangen av februar er nesten ni millioner kroner lavere enn budsjettert.