Siste øvelse i Nestunnelen

Flere biler har kollidert i Nestunnelen på E16. En av dem brenner. Heldigvis bare øvelse denne gangen.

Brannøvelse i Nes-tunnelen

I dag var det stor redningsøvelse i Nes-tunnelen. Får tunnelen sikkerhetsklarering kan den åpnes snart.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Det var Statens vegvesen, i samarbeid med nødetatene som arrangerte denne redningsøvelsen i Nestunnelen i formiddag. Trafikken på E16 ble stengt mellom Rørvik og Sønsterud mens øvelsen pågikk. Gjennomføring av øvelsen har vært en forutsetning for å få tunnelen sikkerhetsgodkjent.

Kollisjon og brann

Kollisjon mellom flere biler og bilbrann inne i tunnelen, mange personer skadet. Det var meldingen som gikk ut til nødetatene i formiddag.

Statens vegvesen valgte å stenge tunnelen i mars 2011 da det falt betong fra taket. Nå er tunnelen oppgradert og øvelsen i dag var den siste testen. Prøven er bestått sier brannmester Dag Røgeberg i Ringerike Brannvesen.

– Det var veldig lærerikt. Fint å få trent på en slik ulykke.

Etter den første bilbrannen ble det påtent en bil til i motsatt ende, slik at brannvesenet kunne øve seg på brann i tunnelen når røyken også trakk motsatt vei i tunnelen.

Frykter lastebilbrann

– Er en slik brann noe av det dere frykter mest?

– En personbilbrann skal vi nok takle greit, men får vi en større lastebilbrann bør vi nok ha noe mere ressurser. I dag gikk det greit, vi kunne kjøre helt fram til brannen. Med seks mann kunne to til å sjekke de øvrige bilene mens resten jobbet me slokking.

Dag Røgeberg medgir at situasjonen kunne ha vært verre hvis en slik situasjon hadde oppstått midt i helgetrafikken. Da hadde framkommeligheten vært vanskeligere.

Må ha sikkerhetsgodkjenning

Politiet var også fornøyd med øvelsen i dag, men vil ikke gi grønt lys for åpning før dagens øvelse er evaluert.

Både politi og brannvesen ser fram til at tunellenn blir åpnet. Omkjøringsveien har vært en flaskehals for trafikken så lenge tunnelen har vært stengt.

Tore Bråten som er prosjektleder i Statens vegvesen sier det må foreligge en sikkerhetsgodkjenning før tunnelen kan gjenåpne.

– Hvor langt unna er vi en åpning?

– Åpning har aldri vært nærmere enn nå, sier Bråten.