Øst-europeere på tyveritoppen

Flere og flere Øst-europeere kommer til Norge og involverer seg i organisert kriminalitet.

Politisamarbeid gir resultater
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Kriminaliteten øker, men flere saker blir også oppklart, sier politiet.

Det siste året har politidistriktene i Oslo-området samarbeidet om å få oversikt over kriminelle Øst-europeere.

- Stort sett kommer de fra Litauen og Polen. Litauen er overrepresentert når det gjelder kriminalitet. Det har vi trodd hele tiden men nå kan vi dokumentere det med tall. Utvilklingen fra 2004 til 2005 er dramatisk i negativ retning, sier etterretningsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Bjørn Furuheim.

I 2004 var 22 personer fra litauen og polen knyttet til kriminelle handlinger, mens tallene var mangedoblet i 2005. Da var 114 personer fra Litauen og Polen knyttet til straffbare forhold i Søndre Buskerud.

UP stopper bil
Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

- Det er en økning i kriminaliteten, men flere saker blir også oppklart. Det er takket være at flere politidistrikt har samarbeidet med hverandre og utvekslet informasjon, sier Furuheim.

- Vi har hjulpet hverandre med å stoppe og kontrollere personer. Resultatene har ført til at vi har hatt en lang rekke med oppklaringer av grove tyverier fra villaer i Asker og Bærum. Tyveriene har blitt gjort av flere forskjellige personer som er bostatt i Drammensregionen. Det er også der mye av tyvegodset er funnet, sier etterretningsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Bjørn Furuheim.

Organsiert kriminalitet

Tidligere reiste kriminelle rundt i biler og dro fra sted til sted. Nå er mye organsiert og de bor på faste steder i leide hus og leiligheter. 

- Det er helt klart at dette er organsiert kriminalitet. Det er organisert hvordan tyvegodset blir fraktet ut av landet og hvordan personer blir rekruttert til de kriminelle miljøene.

Det er stort sett vinningskriminalitet som blir begått. Det er mye naskeri og grove villainnbrudd.

- De stjeler alt de kommer over uansett om det har en stor verdi eller ikke, sier Furulund.

Utvidelese av EU

Utvidelsen av EU er hovedårsaken til at flere kriminelle reiser til Norge. Etter at flere land i Øst Europa ble medlemmer av EU kan kriminelle bevege seg fritt rundt i Europa. Det har gjort arbeidet til politiet vanskeligere. Derfor inngikk politidistriktene rundt Oslo et samarbeid om å kartlegge Øst-europeiske kriminelle i 2005, blant annet gjennom flere trafikkontroller.

- Vi stopper stadig biler som inneholder tyvegods og på den måten oppklarer vi mange saker, forteller Furulund.

- Ikke alle er kriminelle

Han understreker at ikke alle Øst - europeere er kriminelle.

- Det er mange mennesker, som bor i de samme områdene og som kommer fra de samme nasjonene, som ikke er i nærheten av å være kriminelle. Det er viktig å understreke, avslutter etterretningsleder i Søndre Buskerud politidistrikt, Bjørn Furuheim.